Produkty » Stacionárne kotly » Splyňovacie – pyrolitické kotly na drevo ATTACK DPX 25 STANDARD

ATTACK DPX 25 STANDARD

Prednosti

* Moderný nadčasový design
* Vysokoúčinný rúrový výmenník „spaliny-voda“
* Vysoká účinnosť spaľovania až 90%
* Nízka spotreba paliva
* Nízka produkcia emisií a popola
* Široká výkonová škála vyrábaných kotlov 15-45kW v troch modifikáciach
* Možnosť riadenia spaľovania pomocou Lambda sondy
* Odťahový ventilátor zaisťuje rovnomerné a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku
* Plynulo modulované otáčky ventilátora
* Spaľovanie mäkkého aj tvrdého dreva
* Objemná násypka kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
* Možnosť prikladať veľké kusy dreva
* Minimálne množstvo odpadu
* Nenáročná obsluha a jednoduché čistenie
* Automatické odstavenie kotla pri vyhorení paliva
* Automatické ovládanie rozkurovacej klapky spojené s otváraním a zatváraním prikladacích dvierok
* Odťahový ventilátor zaisťuje rovnomerné a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku
* Plynulo modulované otáčky ventilátora
* Vybavený dochladzovacím okruhom proti prehriatiu vody v kotly
* Kvalitná kotlová oceľ o hrúbke 6 mm použitá pri výrobe kotla
* Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1350°C
* Kotol spĺňa kritéria najvyššej triedy podľa európskej normy EN303-5

Popis

Splyňovací kotol ATTACK DPX vo verzii Standard, Profi a Lambda je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. Predpísaným palivom pre kotol ATTACK DP je suché drevo. Pri plnom využití nakladacieho zásobníka možnosť nepretržitého horenia 8 až 12 hodín.

Attack DPX

Splyňovací kotol ATTACK DPX je moderný kotol, ktorý svojou technológiou získa z dreva maximum a pritom svojím ekologickým spaľovaním šetrí životné prostredie. Drevo je obľúbené palivo, lebo šíri príjemné teplo a rastie prakticky priamo pred dverami.

Hlavné výhody kotlov Attack DPX

Nová rada kotlov ATTACK DPX je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom spaliny – voda. Vo výmenníku sú osadené špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slúžia k brzdeniu a vytváraniu turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyššieho prestupu tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vykurovacej vody. Turbulátory zároveň slúžia k vyčisteniu výmenníka, čím ho udržujú čistý, kedy výmenník dosahuje najefektívnejšie prevádzkové parametre - vysokú účinnosť.

Z technického hľadiska sa jedná o radu kotlov s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť kotla ATTACK DPX je 90 %. Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK DPX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo. Z celospoločenského hľadiska sa jedná o enviromentálne priaznivý zdroj, ktorý spaľuje drevnú biomasu, ktorá je CO2 neutrálnym palivom.

Z hľadiska tvorby škodlivých emisií je počas prevádzky pri verzii LAMBDA dosahovaná priemerná hodnota koncentrácie CO v spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 prepočítaných na 10% O2. Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX (verzia LAMBDA) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 25 násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO spalinách ako je jej povolený limit!

attack dpx
attack dp

CHARAKTERISTIKA KOTLOV

· Oceľový teplovodný kotol na splyňovanie kusového dreva
· Hrúbka plechu v častiach so stykom plameňa až 6mm
· Rúrový výmenník
· Čistenie výmenníka pomocou turbulátorov
· Výkonný odťahový ventilátor
· Integrovaný dochladzovací okruh
· Vysoká účinnosť 89 - 93%
· Veľmi nízka spotreba paliva
· Šírka 690mm pre jednoduchú inštaláciu v kotolniach s dverami šírky 800mm
· Maximálna dĺžka polien až do 1 m
· Polohovateľný odťah spalín, umožňujúci inštaláciu komína podľa požiadaviek zákazníka v horizontálnom alebo vertikálnom smere
· Priemer pripojenia na komín Ø150mm

Popis kotla DPX

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. pri vývoji, výrobe, testovaní, certifikovaní a inštalácii kotlov Attack zúročila dlhoročné skúsenosti v oblasti tepelnej techniky a aj za pomoci nového vývojového centra vyvinula radu najmodernejších kotlov rady DPX s vynikajúcimi parametrami.

Kotle rady DPX na výstave v talianskom Miláne získali ocenenie „efficineza Innovazione“ za prínos v oblasti efektívnejšieho využitia energie z biomasy. Toto bolo možné len vďaka implementácii najmodernejších technológií, akým je ovládanie Lambda umožňujúce aktívne riadenie procesu spaľovania na základe percentuálneho obsahu kyslíka v spalinách a ich teploty.

Vynikajúcu účinnosť až 93 % bolo možné dosiahnuť špeciálnou konštrukciou kotla s rúrovým výmenníkom a turbulátormi, ktorých kombinácia umožňuje dosiahnutie turbulentného prúdenia spalín a tým aj vyššieho prestupu tepla cez oceľovú stenu rúry do vody. Výhodou turbulátorov je aj funkcia čistenia, čím odpadá nutnosť pravidelného čistenia výmenníka kefami.

Kotle Attack DPX odporúčame inštalovať spolu s akumulačnými nádobami, čím zvýšite celkovú efektivitu a pružnosť vykurovacieho systému.

MODIFIKÁCIE KOTLOV ATTACK DPX

ATTACK DPX STANDARD

Splyňovací kotol "ATTACK DP Standard" je ovládaný kotlovým a spalinovým termostatom.

ATTACK DPX PROFI

Splyňovací kotol "ATTACK DPX Profi" je ovládaný elektronickým regulátorom, ktorý je určený na reguláciu teploty vodných kotlov na spaľovanie dreva. Prednosť Profi verzie kotlov ATTACK DPX oproti verzii Standard spočíva vo vyššom komforte obsluhy, možnosti modulácie výkonu kotla za účelom dosiahnutia najoptimálnejších parametrov pri spaľovaní dreva. Regulátor vykonáva stále meranie teploty vody v kotle a jej hodnotu ukazuje na displeji a súčasne riadi spalinový ventilátor a čerpadlo Ú.K.

ATTACK DPX LAMBDA

Splyňovací kotol „ATTACK DPX Lambda“ disponuje najpokročilejšou technológiou riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti. Riadenie dokáže samostatne ovládať množstvo privádzaného primárneho a sekundárneho vzduchu na základe údajov obsahu kyslíka z Lambda sondy, kotlovej teploty a teploty spalín. Všetky prevádzkové parametre sú zobrazované na prehľadnom viacriadkovom LCD displeji. Zmenu parametrov je možné uskutočnovať prostredníctvom tlačítok umiestnených na ovládacom paneli kotla. Prípadné chybové alebo výstražné upozornenia sú signalizované prostredníctvom LED diód.

Po spálení paliva sa kotol vypína automaticky na základe teploty spalín alebo percentuálneho obsahu kyslíka v spalinách. Všetky modifikácie kotlov ATTACK DPX je možné vybaviť s dodatočným regulátorom, ktorý zabezpečí riadenie akumulačnej nádrže, solárnych panelov či iných zdrojov tepelnej energie v rôznych prevedeniach vykurovacích systémov podľa želania zákazníka

attack dpx - rez Kotolňa

DOTÁCIA 1 000,- Eur NA KOTOL NA BIOMASU

Na uvedený kotol po schválení žiadosti Slovenskou energetickou a inovačnou agentúrou možnosť získať dotáciu až do 1000,-€ (30 126,- Sk).

Bližšie informácie ohľadom výrobkov a poskytovaných dotácii. Kliknite tu.

Všetky výrobky spoločnosti ATTACK, s.r.o. vyrábané pod značkou ATTACK ® patria k špičke vo svojej triede.

Výrobky spoločnosti ATTACK, s.r.o boli vyvinuté pre západné trhy, sú nadčasové a dokonale technicky zvládnuté. Spokojnosť zákazníkov na týchto trhoch nás presvedčila ponúknuť naše výrobky aj na slovenskom trhu kde sa veľmi úspešne predávajú.

Svojími parametrami, vysokou účinnosťou a nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie dosahujú parametre najlepších európskych produktov. Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001 pre výrobu kotlov. Všetky výrobky sú schválené a odskúšané CE a GOST certifikátmi.

Splyňovacie kotly ATTACK sú kvalitné prémiové produkty vyrobené najmodernejšou technológiou na základe najnovšieho výskumu. Výrobky majú certifikát kvality od renomovanej Mníchovskej skúšobne TUV a spĺňajú podmienky na pridelenie štátnej dotácie.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. získala celú radu od ocenení, čestných uznaní až po zlaté medaile na domácich i zahraničných výstavách, ktoré udeľuje viacčlenná komisia z odborných kruhov.

Ocenenie - Miláno 3/2010

"6 - ROČNÁ ZÁRUKA NA ATTACK DPX "

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. ručí za chyby tohto výrobku len pokiaľ boli dodržané záručné podmienky, po dobu 36 mesiacov – 3 roky od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 42 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu. Záruka 4 roky platí len na kotlové teleso. V prípade použitia zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka predlžuje na 5 rokov na teleso. Pri inštalácii kombinácie akumulačnej nádrže ATTACK a zmiešavacieho zariadenia ATTACK-OVENTROP sa záruka na teleso predlžuje na 6 rokov. Samozrejme vždy od expedície.

Bližšie info viď. - prospekt

Priemer stupačky G6/4 "
Priemer spiatočky G6/4 "
Menovitý výkon 25 kW
Rozsah nastavenia výkonu (verzia Profi) 10–25 kW
Predpísaný ťah komína 23 Pa
Max. pracovný pretlak vody 250 kPa
Tlaková strata na strane vody (T 10K) 2,3 kPa
Tlaková strata na strane vody (T 20K) 0,7 kPa
Priemer vstupného hrdla spalín 150 mm
Dĺžka nakladacej komory 590 mm
Stupeň krytia 21 IP
Elektrický príkon 38 W
Trieda kotla 3
Teplota spalín pri menovitom výkone 160 °C
Hmotnostný prietok spalín pri menovitom výkone 19 kg/s
Priemerná spotreba dreva 6,5 kg/h
Max dĺžka polien 550 mm
Doba prevádzky pri max. výkone 3 h
Objem vody v kotli 100 l
Odporúčaný min. objem akumulač.nádrže 625 l
Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody 65–90 °C
Rozsah nastavenia izbovej teploty 10–27 °C
Zaťažitelnosť kontaktov kotlového regulátora (verzia Profi) 230V/2A
Orientačná spotreba dreva za sezónu 1kW=0,9m3
Účinnosť 90,4 %
Palivo kus.drevo
Prívod elektr. napätia 230/50 V/Hz
Celková hmotnosť 430 kg
Teplovýmenná plocha 2,52 m²
Max. hladina hluku 65 dB
Objem nakladacej komory 125 dm3
Pripojenie dymovodu 150 mm
Rozmer prikladacích dvierok 235x445 mm
Hmotnosť kotla 430 kg
Šírka kotla 700 mm
Výška kotla 1240 mm
Hĺbka kotla 1240 mm
Cena bez DPH 1147,06 €
Cena s 20% DPH 1376,47 €
6 - ROČNÁ ZÁRUKA NA ATTACK DP
19.11.2009

6 - ROČNÁ ZÁRUKA NA ATTACK DP

Zmena záručnej doby pre drevosplyňovacie kotly ATTACK DP – SLOVENSKO

Zvoľte kategóriu:
Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104