Kontakty Spoločnosti ATTACK, s.r.o

Informácie

Tel.: +421 43 4003 101
E-mail: kotle(at)attack.sk

ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky
Slovenská republika
IČO: 36404489
DIČ: 2020122830
IČ DPH: SK2020122830
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,oddiel Sro, vložka 13469/L

Upozornenie! Uvedené kontaktné informácie sa týkajú výrobného podniku ATTACK, s.r.o. Kontakty kompletnej predajnej siete výrobkov ATTACK® nájdete v časti Obchodní partneri. Kontakty na autorizovných servisných partnerov nájdete v časti Servisní partneri. Priamy predaj výrobkov ATTACK® z výrobného podniku ATTACK, s.r.o. nie je možný!

Vedenie spoločnosti

Kancelária generálneho riaditeľa

Rudolf Bakala
Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti
ATTACK, s.r.o.
Tel.: + 421 43 4003 125
E-mail: sekretariatgr(at)attack.sk

Obchodné oddelenie pre Slovensko

Ivan Janák
Zástupca generálneho riaditeľa,
Riaditeľ tuzemského obchodu
Tel.: + 421 43 4003 102
E-mail: janak(at)attack.sk
GSM: + 421 905 619 047

Obchodné oddelenie pre export

Ing. Ján Madliak
Riaditeľ zahraničného obchodu
Tel.: + 421 43 4003 115
E-mail: export(at)attack.sk
GSM: + 421 911 433 137

Obchodno – Technická podpora

Marián Hollý
Obchodno – Technická podpora
Tel.: + +421 43 4003 110
E-mail: podpora(at)attack.sk
GSM: + 421 911 434 448

Marketingové oddelenie

Ing. Alexander Slivka
Riaditeľ marketingu a komunikácie
Tel.: + 421 43 4003 117
E-mail: marketing(at)attack.sk
GSM: + 421 917 343 245

Technické oddelenie

Ing. Martin Zifčák
Riaditeľ technického úseku a vývoja
Tel.: + 421 43 4003 111
E-mail: zifcak(at)attack.sk
GSM: +421 915 812 745

Nákupné oddelenie

Adam Janák
Riaditeľ nákupu a logistiky
Tel.: + 421 43 4003 118
E-mail: logista(at)attack.sk
GSM: +421 949 113 233

Technická podpora pre koncových zákazníkov

Rastislav Katriňák
Technická podpora
Tel.: + 421 43 4003 131
E-mail: support(at)attack.sk
GSM: +421 905 746 343

Servisné oddelenie – Zmluvní servisní partneri

E-mail: servis(at)attack.sk

Servisné oddelenie – Zmluvní servisní partneri

Anton Bakaľa
Servisný pracovník, technická pomoc
E-mail: servis2(at)attack.sk

Objednávky ND, fakturácia

Markéta Marčeková
Objednávky náhradných dielov
Tel.: + 421 43 4003 107
E-mail: servis3(at)attack.sk
GSM: +421 911 459 619

Výrobné oddelenie

Dušan Kucka
Riaditeľ výrobného oddelenia
Tel.:+ 421 43 4003 127
E-mail: kucka(at)attack.sk

Pre rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu, vyplňte, prosím, všetky potrebné údaje označené * (hviezdičkou).