Zelená domácnostiam je dotáčný program na podporu inštalácie vykurovacích zariadení hlavne využívateľných obnoviteľných zdrojov energie formou poukážky. Úchádzači žiadajú o finančnú podporu v rodinných domov alebo bytových jednotiek.

Aké zariadenie môžu dostať dotácie?

Biomasa_kotly_attack

Kotly na biomasu

Dotácia kotlov na biomasu, je hlavným programom výrobcu spoločnosti ATTACK, s.r.o. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovania kusového dreva. Nevyhnutnou podmienkou je náhrada kotla na spaľovanie tuhých fosílnych palív (uhlia), náhrada kotla na plyn prípadne na biomasu nie je oprávnená. Viac informácií.
Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA

.
Niektoré ďalšie užitočné informácie sa môžte dočítať v nasledujucom článku :

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II
Podpora inštalácie malých zariadení prostredníctvom vydávania poukážok

Prečo si vybrať práve kotly ATTACK?
Naše kotly na biomasu dosahujú vysokú účinnosť až 92%. Majú nadrozmernú nakladaciu komoru až do 790 mm a dĺžku horenia 8-12 hodín. Kotly sú vyrobené z kvalitnej oceľe o hrúbke 6mm. Na výrobu kotlov dokonca používame práve obnoviteľný zdroj energie. Na streche naších výrobnych hál sú nainštalované fotovoltaické panely o výkone 200kWp, ktoré poskytujú dostatočnú elektrickú energiu na výrobu kotlov ATTACK.

Vymeňte svoj starý kotol za nový.

Zelená domácnostiam – Zoznam inštalatérov ATTACK, ktorým bolo vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa zákona č. 309/2009 Z.z.