Ocenenia_kotlov_attack

Výsledky našej práce sú ocenenia

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. získala celú radu ocenení od čestných uznaní až po zlaté medaily na domácich i zahraničných výstavách. Pravidelne sa výstavach zúčastňujeme kde viacčlenná komisia z odborných kruhov udelí ocenenie. Tieto ocenenia sa týkaju naších výrobkov ale aj rozvoja kraja v ktorom spoločnosť pôsobi. Sme držitelmi viacerých certifikátov.

Ocenenia kotlov

Drevosplyňovacie a kondenzačné kotly ATTACK získali niekoľko vysoko hodnotných ocenení. Tešia nás tieto zásluhy a ocenenia výrobkov na ktorích majú zásluhu hlavne pracovníci našej spoločnosti. Drevosplyňovací alebo plynový kotol sú v nadčasovom designe, ktoré sú vzhľadom na súčasnú energetickú situáciu s prihliadnutím na životné prostredie každým rokom technicky vyspelejšie. Začo vďačíme našemu výrobnému procesu.

Z Memoárov ocenenia kotlov

Ako jednou z noviniek bol ocenený na výstave MCE Miláno 2010 sofistikovaný produkt vysokej kvality drevosplyňovací kotol ATTACK DPX LAMBDA, za inovatívnosť a efektívnosť. Kotol ATTACK SLX LAMBDA získal na výstave MCE Miláno 2016 ocenenie za inováciu, účinnosť a ekológiu.
Kotol na drevo ATTACK DPX LAMBDA dostal v roku 2010, 2011, 2012 okrem iných aj ocenenie na najvýznamnejších slovenských a českých výstavách (AQUA-THERM Nitra, SHK Brno a AQUA-THERM Praha).
Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS získal celkovo 3 zlaté medaily a plakety za vysokú variabilitu a efektívne riešenie temperovania pri výpadku hlavného paliva a to na medzinárodnom odbornom veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA- CLIMATHERM 2008 a 2009 v Bratislave Zlatú plaketu a na výstave AQUATHERM Nitra 2009 Zlatú medailu.
Kombinovaný kotol ATTACK WOOD&PELLET  získal ocenenie odbornej poroty 5-tého veľtrhu vykurovania a alternatívných zdrojov energie FOR THERM 2014 cenu GRAND PRIX
Plynové kotly získali na výstavach AQUATHERM Nitra a RACIOENERGIA čestné uznania a viac násobne zlaté medaile. Tepelné čerpadlo ATTACK Inverter R32 získalo na výstave Aquatherm Nitra 2023 čestné uznanie za slovenský výrobok 2023.

Z technického hľadiska majú naše kotly na biomasu vysokú účinnosť až 92%, nízku teplotu spalín a efektívnejší spaľovací procesom. Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX (verzia LAMBDA) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 25 násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO spalinách ako je jej povolený limit!

Galéria ocenení

Výstavy, rozvoj a inovácia

Spoločnosť ATTACK, s.r.o sa pravidelne zúčastňuje na výstavach po celom svete. Napríklad (MCE Milano, AQUATHERM Nitra, Frankfurt a ďalšie..) kde prináša inovatívnosť svojích výrobkov. Ocenenia kotlov rôzneho druhu paliva a vlastností na mnohých výstavach získava ocenenia alebo čestné uznania. Naša inovatívnosť sa týka nielen rozvoja tepelnej techniky ale aj rozvoja kraja v ktorom spoločnosť pôsobi.

Galéria výstav a ocenení

Videa z výstav

Výstava Aquatherm Nitra 2023

Certifikáty

Produkty spoločnosti ATTACK, s.r.o. dosahujú hodnoty najlepších európskych produktov. Sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001 pre výrobu kotlov a všetky naše výrobky sú schválené a odskúšané CE a GOST certifikátmi.

Aktuálny certifikát kvality ISO 9001
(Certifkát) je na stiahnutie v PDF formáte (792KB)