Tepelné čerpadlo vzduch voda

Tepelne_cerpadlo_produkty

Najvýhodnejší systém tepelného čerpadla je práve vzduch voda

V predchádzajúcom článku sme písali o tom ako si správne vybrať tepelné čerpadlo. V tomto článku sa budeme venovať tepelnému čerpadlu vzduch/voda, jeho vlastnostiam, konštrukcií, inštalácií, servisu a komfortu, ktorý ponúka.

Zdroj energie vzduch

Tento typ čerpadla je založený na princípe získavania energie z okolitého vzduchu a jej odovzdávanie do teplovodného vykurovacieho systému. Médiom je vykurovacia/chladiaca voda. Z hľadiska konštrukcie sa tieto tepelné čerpadlá rozdeľujú na splitové (rozdelené) a monoblokové jednotky.

Split a monoblok

V type split sa nachádza chladivo vo vonkajšej aj vo vnútornej jednotke, pričom pri inštalácií zariadenia inštalatér vykonáva prepojenie medzi týmito jednotkami a tak manipuluje s chladiacim okruhom a jeho náplňou. Pri type monoblok sa celý chladiaci okruh aj s chladivom nachádza vo vonkajšej jednotke. Výstup z vonkajšej jednotky je len vykurovacia/chladiaca voda. Z toho dôvodu inštalatér monoblokového tepelného čerpadla neprichádza do kontaktu s uzavretým chladiacim okruhom zariadenia a tým pádom nemusí vlastniť oprávnenie pre manipuláciu a skladovanie chladiva.

Tepelné čerpadlo vzduch voda

Legenda:
01 Kondenzátor 02Výparník
Schématicke znázornenie verzie monoblok v rodinnom dome. Chladivo sa nachádza len vo vonkajšej jednotke.

Tepelné čerpadlo vzduch voda

Legenda:
01 Kondenzátor 02Výparník
Schématicke znázornenie verzie split v rodinnom dome. Chladivo sa nachádza vo vnútornej jednotke.

Tepelné čerpadlo vzduch voda – Technológie a výkonové rady

Vývoj tepelných čerpadiel neustále napreduje dopredu. Najmodernejšia inverterová technológia, ktorú používaju aj naše tepelné čerpadla znamená, že tepelné čerpadlo má regulovaný výkon podľa aktuálnej potreby rodinného domu. Niektoré druhy tepelných čerpadiel pracujú len na systéme ON/OFF. Tepelnému čerpadlu najviac škodia časté štarty, čo ma nepriaznivý vplyv na životnosť komponentov. Pri inverterovej technológií netreba zabudnúť spomenúť aj na ďalšiu významnú výhody oproti ON/OFF zariadeniam. Regulovaný výkon tepelného čerpadla dosahuje menej časté štarty, čím menej opotrebuje komponenty a znižuje prevádzkovu hlučnosť. Tepelné čerpadla ATTACK sú navrhnuté len na vysoko ekologické chladivo R32, ktoré má minimálny dopad na ozónovu vrstvu zeme.

Tepelné čerpadlo vzduch voda

GWP – Skratka pre potenciál globalného oteplovania je merítkom, koľko tepla v atmosfére zachytí skleníkový plyn v určitom časovom horizonte. Chladivo R32 znižuje GWP až o 75% oproti bežným chladivám.

Z čoho sa skladá tepelné čerpadlo vzduch voda ?

Tepelné čerpadlo je v podstate jednoduché zariadenie (principiálne podobného domácej chladničke) pozostávajúce z chladiaceho okruhu: dva výmenníky (kondenzátor a výparník), kompresor a expanzný ventil. Slúži na prenos energie z vonkajšieho obnoviteľného zdroja (voda, vzduch alebo zem) do vnútorného objektu.

Vnútorná jednotka

Vnútorna jednotka je nainštalovaná v kotolni alebo technickej miestnosti. Táto hydrojednotka cez ktorú prechádza kolobeh vody z vonkajšej jednotky distribuuje ohriatu vodu do vykurovacieho systému ÚK alebo TÚV. Jednoduchý a intuitívny displej umožnuje ovládať tepelné čerpadlo priamo z tejto jednotky. Vnútorna jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda dosahuje nízky hluk v porovnaní s inými druhmi vnútorných jednotiek tepelných čerpadiel.

Tepelne cerpadlo vzduch

Vnútorna jednotka v umiestnená v interieri rodinného domu

Vonkajšia jednotka

Vonkajšia jednotka Monoblok – znamená že obsahuje v sebe všetky potrebné komponenty chladiaceho okruhu. Výstupom z jednotky je už len ohriata/ochladená voda, ktorá vstupuje do vnútonej hydrojednotky. Inštaláciu vonkajšej jednotky je možné umiestniť na vhodné miesto, ideálne ďalej od domu.

Vonkajšia jednotka umiestnená v exterieri rodinného domu

Jednoduchá inštalácia a servis

Najjednoduhšia inštalácia spomedzi všetkých druhov tepelných čerpadiel ako sme spomenuli v predošlom článku, je práve typ vzduch/voda v prevedení monoblok, kedy pre inštaláciu nie je nutné manipulovať s chladivom tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo sa zapája podobne ako elektrokotol. Tento spôsob si nevyžaduje žiadnu zložitú operáciu a jeho údržba dokáže byť rýchla a bez problémová, pripája sa len hydraulický okruh. Komponenty v zariadeniach spoločnosti ATTACK sú veľmi jednoducho a prehľadne konštruované, čo si vyžaduje minimálnu náročnosť pri prípadnú údržbu a servis. Servisný technik pri inštalácií nemusí mať oprávnenie ani skúšky s manipuláciou a so skladovaním chladív.

Komfort ovládania

O komforte zariadenia, ktoré vykonáva svoju prácu samostatne niet pochýb. Doplnkové funkcie a rôzne časovače sú zabudovane v softwarovom systéme vnútornej jednotky tepelného čerpadla, pomocou ktorých je možné nastaviť požadované programy funkcií ako ÚK, TÚV a chladenie.Ovládanie tepelného čerpadla by sme mohli rozdeliť do troch možných kategórií :

Tepelné čerpadlo Inverter vzduch voda
    • A. Ovládanie priamo z vnútornej jednotky dotykovým SMART 5″ displejom, ktorý ma jednoduché a intuitívne ovládanie.
    • B. Široká ponuka regulátorov, ktorá umožňuje ovládanie prostredníctvom izbového termostatu kdekoľvek z domu.
    • C. Internetové pripojenie k zariadeniu je možnosť zakúpenia WIFI modulu prostredníctvom, ktorého je možné ovládať zariadenie aj mimo vášeho domu.

Použitie tepelného čerpadla ponúka viacero výhod : Nízke prevádzkové náklady, jednoduché ovládanie, celoročná prevádzka, možnosť čerpania štátnej dotácie z programu zelená domácnostiam a sú vhodné pre takmer každý typ rodinného domu.

Veríme že sme Vám pomohli sa zorientovať v danej problematike. Pripravujeme pre Vás ďalší článok z oblasti vykurovania a výberu správneho zariadenia a jeho príslušenstva. Nenechajte si újsť ďalší článok, prihláste sa na odber noviniek.