Prečo vzniká decht?

preco_vznika_decht_attack

Čo je to decht a ako vzniká?

Počas vykurovacej sezóny ľudí často potrápi dechtovanie v kotle, ktoré je jedným z dôsledkov nedokonalého spaľovania.

Decht ako mazľavá, lepkavá a horľavá hmota je produkt nedokonalého spaľovania, nízkej teploty spalín a vysokej vlhkosti paliva. V závislosti od dokonalosti drevosplyňovacieho procesu vzniká tvorba tuhých prachových častíc (sadzí a popoloviny), ktoré sú základnou zložkou dechtu.
Problém nastáva pri kontakte spalín so stenami kotlového telesa s nižšou teplotou, kde sa vytvorený decht usádza. Príčin tvorenia dechtu je viacero ako napríklad nedostatočná údržba a čistenie kotla a predimenzovaný kotol k danému objektu. Ak sa príčiny neodstránia, decht vážne poškodí kotol a upchá spalinové cesty kotla. V horšom prípade usadený decht na stenách komína, môže zapríčiniť vznik požiaru.
V tomto článku sa podrobne pozrieme na možné príčiny tvorenia dechtu a ako im predchádzať, tak aby kotolkomín dosahoval správne spaľovanie a dlhú životnosť.

Čo spôsobí decht?

Kotol zalepený dechtom sa nedá prehliadnuť. Dokáže poškodiť v kotle všetky dôležite spalinové cesty kotla ako napríklad: výmenník, turbulátory a ventilátor. Odstránenie dechtu je veľmi komplikovane.
K tvorbe dechtu môže prispievať viacero faktorov alebo ich kombinácia. Podrobne si vysvetlíme možné príčiny tvorby dechtu.

Nesprávna vlhkosť dreva

Jedna z veľmi častých chyb je príliš vysoká vlhkosť dreva. Čerstvé drevo po zakúpení na kúrenie máva vlhkosť okolo 40-50% . Drevo s takouto vlhkosťou nemôže byť spaľované v kotle. Takéto drevo je nutné uskladniť minimálne na rok až dva pred vykurovacou sezónou.
Odporúčaná vlhkosť dreva je minimálne 12% a maximálne 20%. Drevo s vlhkosťou menej ako 12 % je vyschnuté drevo v degradačnom procese, ktoré nemá správnu štruktúru a vlastnosti. Drevo s vlhkosťou viac ako 20% vytvára pri spaľovaní decht.

Rozkurenie kotla na drevo vlhkost

Správna vlhkosť dreva je od 12-20%

preco_vznika_decht_komin

Komín pripojený do kotla

Nesprávny ťah a rozmery komína

Nesprávna výška a priemer komína zapríčiňuje nesprávny ťah za kotlom, nesprávne spaľovanie v kotle, kedy spaliny nedosahujú požadovanú teplotu.  V tomto prípade dochádza k nedokonalému horeniu, čo spôsobuje nadmernú tvorbu dechtu na stenách kotla aj komína.
Pre správnu inštaláciu kotla je nevyhnutné dodržať predpísané parametre komína – výšku, priemer a ťah, ktoré sú uvedené v Návode na obsluhu. Návrh komína upravujú príslušné normy a smernice, v ktorých sa stanovujú podmienky pre komín.
Prevedenie a vhodnosť komína je treba konzultovať s kominárom, alebo projektantom, ktorý ho priamo rieši v projektovej dokumentácií vykurovania.

Nenainštalovaná akumulačná nádrž so zmiešavacím zariadením OVENTROP

Kotol počas normálnej prevádzky dosahuje optimálnu prevádzkovú teplotu spalín a najvyššiu účinnosť.
Bez akumulačnej nádrže kedy kotol nemá možnosť ďalej odvádzať nadbytočné teplo sa prepne do útlmového režimu, v ktorom vypne ventilátor, aby nedošlo k prehriatiu a následnému poškodeniu kotla. Počas tohto procesu dôjde k zníženiu ťahu v komore kotla, čo má za následok zníženie teploty spalín a zvyšovanie tvorby dechtu.

Akumulačná nádrž – výrazne zabraňuje tvorbe dechtu a slúži na odvádzanie prebytočného tepla, kedy kotol môže aj ďalej pracovať pri optimálnych parametroch spaľovania nezávisle na aktuálnej potrebe tepla pre vykurovanie.
Objem akumulačnej nádrže určuje projektant v závislosti od výkonu kotla a veľkosti vykurovacieho systému.
V závislosti od zateplenia domu a potreby tepla na ÚK a TÚV, môže byť čerpaná energia z akumulačnej nádrže aj niekoľko dní.
ATTACK Oventrop – Toto zariadenie výrazne predlžuje životnosť kotla. Zabraňuje podchladzovaniu kotla, čím sa znižuje tvorbu dechtu.

preco_vznika_decht_akumulacna_nadrz_attack

ATTACK DPX s akumulačnou nádržou so zmiešavacím zariadením ATTACK Oventrop 

preco_vznika_decht_vykurovaci_okruh

Ilustračné zobrazenie prehriatého vykurovacieho okruhu

Prehrievanie vykurovacieho okruhu

Pri správnej a predvídavej obsluhe drevosplyňovacieho kotla nedochádza k zbytočnému prehrievaniu akumulačnej nádrže. Kotol počas dohorenia stále prenáša do akumulačnej nádrže určité množstvo tepla, s ktorým treba pri ďalšom naložení uvažovať.

Primárna a sekundárna klapka

Aby splyňovanie kotla prebiehalo správne, prívod vzduchu je veľmi dôležitý. V kotloch ATTACK nastavujeme primárny a sekundárny prívod vzduchu. Správne nastavenie vzduchu je možné nájsť v návode na obsluhu. Nastavenie klapiek vzduchu by mal vykonať servisný technik pomocou analyzátora spalín.

preco_vznika_decht_klapky_attack

Primárny a sekundárny prívod vzduchu

Ochranné prvky v kotloch ATTACK

ATTACK SLX je vybavený suchým plášťom, ktorý slúži ako kompenzátor vysokej a studenej teploty, suchý plášť vytvára teplotnú bariéru medzi vysokou a nízkou teplotou v nakladacej komore, čím dochádza k nižšiemu usádzaniu vyzrážaného dechtu na stenách spaľovacej komory.

Veríme, že sme Vám pomohli sa zorientovať v danej problematike. Pripravujeme pre Vás ďalší článok z oblasti vykurovania a výberu správneho zariadenia a jeho príslušenstva. Nenechajte si ujsť ďalší článok, prihláste sa na odber noviniek.