Efektívne rozkúrenie kotla na drevo

Rozkurenie kotla na drevo

Rozkúrenie kotla na drevo s drevnými uhlíkmi dosiahne rýchle rozhorenie

Technológia v dnešnej dobe výrazne postúpila aj v tepelnej technike. V našom výskumnom centre, každý rok hľadáme cesty, ako inovovať všetky naše produkty vrátane kotlov na drevo. Riadiaca elektronika, ktorou je vybavený dnes každý moderný kotol, významne pomáha kotlu nielen pri horení a dokonalom spaľovaní ale aj rozkúrení. Nájsť tú správnu techniku rozkúrenia si vyžaduje určitú znalosť a skúsenosť. V tomto článku vám ukážeme ako nato.

Výroba-kotla

Významne aspekty v spaľovaní

Aké faktory zohrávajú v rozkúrení kotla na drevo zásadnú rolu?
Pre správne spaľovanie je nutné mať pripojený komín s dostatočnou výškou a ťahom. Všetky parametre si vždy overte v návode na obsluhu každého kotla spolu v konzultácií so servisným partnerom a kominárom.

Akumulačná nádrž so zmiešavacím zariadením OVENTROP je ďalším dôležitým aspektom pri spaľovaní. Nádrž zabraňuje tvorbe dechtu a kyselín, čim dôkaze predĺžiť životnosť nielen kotla ale aj komína. Pomáha kotlu odvádzať nahromadené teplo. V opačnom prípade by pri dosiahnutí kotlovej teploty výkon kotla musel byť obmedzený aby nedošlo k prehriatiu. Ak je kotol týmto spôsobom obmedzovaný znižuje sa účinnosť a vzniká decht.

Rozkurenie kotla na drevo
Rozkurenie kotla na drevo vlhkost

Dôležité je kvalitné palivo

Kvalita paliva je alfa-omega každého produktu. Kotol na drevo nie je výnimka. Pre správne spaľovanie je nutné používať drevo s vlhkosťou od 12 do 20%. Takéto drevo je nutné uskladniť minimálne na rok až dva pred vykurovacou sezónou.
Drevo s vlhkosťou viac ako 20% vytvára pri spaľovaní decht, ktorý sa usádza na stenách kotla a komína.  Decht zhoršuje spaľovanie, upcháva komín a môže vážne poškodiť kotol. Kotol nižšiu výhrevnosť, vyššiu spotrebu a nižšia účinnosť.
Drevo s vlhkosťou menej ako 12 % je vyschnuté drevo v degradačnom procese, ktoré nemá správnu štruktúru a vlastnosti.

Pre modelovú radu kotlov ATTACK SLX verzie PROFILambda Touch je najefektívnejšia nasledovná technika.

Prvé rozkúrenie

Pri prvom rozkúrení postupujeme papier, triesky a menšie kusy dreva.
Ponecháme pootvorene rozkurovacie dvierka a počkáme asi 10 minút kým sa vytvorí pahreba. Doložíme nakladaciu komoru doplna. Uzavrieme horné dvierka a kotol môže horieť 8 hodín bez ďalšieho prikladania paliva.

Technika opakovaného rozkúrenia

Pri opakovanom rozkúrení ako prvé zapneme odťahový ventilátor na elektronike kotla, ktorá zabezpečí nižšiu prašnosť v miestnosti. V opakovanom rozkúrení zohrávajú podstatnú úlohu drevne uhlíky v nakladacej komore.
Vyčistime nakladaciu komoru a oddelíme hrubšie drevne uhlíky ktoré použijeme na rozkúrenie.
Ako prvé je nutne prestrčiť papier cez trysku do popolníka. Ako veľkú výhodu v efektívnom rozkúrení odporúčame na papier uložiť drevne uhlíky a následne menšie kusy dreva. Nakladaciu komoru doložíme doplna a zapálime papier cez popolníkovú časť.
Necháme pootvorene nakladacie aj čistiace dvierka, počkáme cca minútu. Zatvoríme nakladacie a čistiace dierka. Kotol takto rýchlo dosiahne požadovanú teplotu a bez prikladania dokáže horieť ďalších 8 hodín.

Veríme že sme Vám pomohli sa zorientovať v danej problematike. Pripravujeme pre Vás ďalší článok z oblasti vykurovania a výberu správneho zariadenia a jeho príslušenstva. Nenechajte si ujsť ďalší článok, prihláste sa na odber noviniek.