Zaruka_kotlov_attack

Produkty spoločnosti ATTACK, s.r.o. dosahujú hodnoty najlepších európskych produktov. Sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001 pre výrobu kotlov a všetky naše výrobky sú schválené a odskúšané CE a GOST certifikátmi.

Záručná doba kotlov a iných produktov spoločnosti ATTACK, s.r.o. ručí za chyby nasledovných výrobkov,pokiaľ boli dodržané záručné podmienky.

 

Záručná doba výrobkov ATTACK na tepelné čerpadlo

ATTACK INVERTER R32 vzduch/voda

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. ručí za chyby tohto výrobku, len pokiaľ boli dodržané záručné podmienky, po dobu 24 mesiacov – 2 roky – od dátumu
uvedenia do prevádzky, najviac však 36 mesiacov od dátumu expedície výrobku od výrobcu. Predĺženie záruky na 5 rokov (60 mesiacov) je
podmienené zaregistrovaním tepelného čerpadla na stránke výrobcu, ktorú je potrebné vykonať maximálne do 6 mesiacov od spustenia (vykonáva servisný partner)
tepelného čerpadla do prevádzky, podmienkou predĺženej záruky (5-ročná záruka na náhradný diel a predlžená 7-ročná záruka na kompresor)
je inštalácia a funkčnosť wifi routera s neobmedzeným prístupom na internet cez cloudovú aplikáciu (vykonáva servisný partner)

Záručná doba výrobkov ATTACK na biomasu

ATTACK PELLET 30 Automatic Plus

Záruka sa vzťahuje po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky. Najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu. Záruka 3 roky platí len na kotlové teleso, v prípade použitia zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka predlžuje na 4 roky. V prípade použitia akumulačnej nádoby ATTACK sa záruka predlžuje na 6 rokov.

ATTACK Wood&Pellet

Záruka sa vzťahuje po dobu 36 mesiacov, 3 roky od dátumu uvedenia do prevádzky. Najviac však 42 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu. Záruka 4 roky platí len na kotlové teleso. V prípade použitia zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka predlžuje na 5 rokov na teleso od dátumu expedície kotla od výrobcu. Pri inštalácii kombinácie akumulačnej nádrže ATTACK a zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka na teleso predlžuje na 6 rokov od dátumu expedície kotla od výrobcu.

ATTACK DPX Combi Pellet , SLX Combi Pellet

Záruka sa vzťahuje po dobu 36 mesiacov, 3 roky od dátumu uvedenia do prevádzky. Najviac však 42 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu. Záruka 4 roky platí len na kotlové teleso. V prípade použitia zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka predlžuje na 5 rokov na teleso od dátumu expedície kotla od výrobcu. Pri inštalácii kombinácie akumulačnej nádrže ATTACK a zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka na teleso predlžuje na 6 rokov od dátumu expedície kotla od výrobcu.

ATTACK DP, DPX, WFB, SLX

Záručná doba kotlov sa vzťahuje po dobu 36 mesiacov, 3 roky od dátumu uvedenia do prevádzky. Najviac však 42 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu. Záruka 4 roky platí len na kotlové teleso. V prípade použitia zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka predlžuje na 5 rokov na teleso od dátumu expedície kotla od výrobcu. Pri inštalácii kombinácie akumulačnej nádrže ATTACK a zmiešavacieho zariadenia ATTACK-OVENTROP sa záruka na teleso predlžuje na 6 rokov od dátumu expedície kotla od výrobcu.

ATTACK FD Solid Fire, FD Pellet

Záručná doba kotlov sa vzťahuje po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky. Najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície výrobku od výrobcu. Záruka 5 rokov platí len na liatinové teleso.

Záručná doba výrobkov ATTACK na plyn

Plynové stacionárne kotly ATTACK

Záruka sa vzťahuje po dobu 30 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 36 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu. Záruka 5 rokov platí len na liatinové teleso.

Plynové nástenné kondenzačné kotly ATTACK 

Záruka sa vzťahuje po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu.

Záručná doba výrobkov ATTACK na elektrinu

Elektrické kotly ATTACK Electric

Záruka sa vzťahuje po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu.

Záručná doba výrobkov ATTACK na akumulačné nádrže

Akumulačné nádrže

Záruka sa vzťahuje po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície výrobku od výrobcu.

Záručná doba výrobkov ATTACK na Zásobníky

Priamo ohrievané zásobníky ATTACK PZO

Záruka sa vzťahuje na vnútornú tlakovú nádobu 5 rokov a 24 mesiacov na ostatné diely od dátumu expedície zásobníka od výrobcu.

Stacionárny zásobník ATTACK Z

Záruka sa vzťahuje po dobu na izolovanú nádobu 5 rokov a 24 mesiacov na ostatné diely od dátumu expedície zásobníka od výrobcu.

Záručná doba výrobkov ATTACK na ďalšie produkty 

Horák na spaľovanie peliet ATTACK 

Záruka sa vzťahuje po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície výrobku od výrobcu.

Prídavný odťah spalín ATTACK PV

Záruka sa vzťahuje po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky. Najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície výrobku od výrobcu.

Zmiešavací okruh pre kotly ATTACK – Oventrop

Záruka sa vzťahuje po dobu 24 mesiacov, 2 roky – od dátumu uvedenia do prevádzky.

Záručná doba výrobkov ATTACK na príslušenstvo

Izbové termostaty a regulátory 

Záruka sa vzťahuje po záručnu doba 24 mesiacov od dátumu expedície od výrobcu.