Čo obsahuje Produktový katalóg?

Katalóg výrobkov ATTACK obsahuje všetky aktuálne výrobky našej spoločnosti. Katalóg výrobkov Attack ponúka drevosplyňovacie, peletové, kombinované, plynové a elektrické kotly a príslušenstvo ako zásobníky, akumulačné nádrže ktoré pomáhajú k vyššej účinnosti kotlov alebo spaľovania či odťahu spalín z kotla.
Aktuálne ceny nájdete vždy v cenníku (katalóg už nebude mať cenník ako súčasť).

Aktuálny produktový katalóg ATTACK 2/2022
(katalóg produktov ATTACK) je na stiahnutie v PDF formáte (8,12 MB)