Ako si správne vybrať tepelné čerpadlo

Tepelne cerpadlo attack v dome

Ako si správne vybrať tepelné čerpadlo?

Premýšlate nad spôsobom vykurovania tepelným čerpadlom? V dnešnej dobe sú tieto takmer bez emisné moderné zdroje vykurovania čoraz častejšie obľúbene práve vďaka svojím vlastnostiam k životnému prostrediu, dlhou životnosťou a ušetreným nákladom za energie. Ďalšou výhodou prečo si zaobstarať tepelné čerpadlo je finančná podpora od štátu v programe zelená domácnostiam.

Je tepelné čerpadlo vhodné do môjho domu?

Ak máte v pláne stavať modernú novostavbu určite k nej patrí tepelne čerpadlo. Ale práve vysoká energetická účinnosť vykurovania (A+++) ktorá, dokáže ušetriť náklady za energie predurčuje použitie tepelného čerpadla aj do zrekonštruovaného domu. Elektrická energia, ktorá je zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je dostupná pre každú stavbu domu. Tepelné čerpadlo zaručuje celoročnú prevádzku s možnosťou chladenia a vykurovania so stabilným výkonom aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách a prípravy TÚV v externom zásobníku až do teploty 55°C.

Aký typ tepelného čerpadla je pre mňa vhodný?

Rozdiel medzi tepelnými čerpadlami je v spôsobe získavania tepla z okolitého prostredia. Tepelné čerpadla sa delia na :

1.Tepelné čerpadlo vzduch/voda je založený na princípe získavania energie z okolitého vzduchu a jej odovzdávanie do teplovodného vykurovacieho systému. Médiom je vykurovacia/chladiaca voda. Z hľadiska konštrukcie sa tieto tepelné čerpadlá rozdeľujú na splitové (rozdelené) a monoblokové jednotky. Veľká výhoda tohto prírodného elementu je, že je všadeprítomny.

Tepelne cerpadlo_vzduch_voda

Schematické zapojenie tepelného čerpadla vzduch/voda v rodinnom dome

2. Tepelné čerpadlo zem/voda – tento spôsob je založený na získavanie tepla zo zeme alebo geotermálneho vrtu.

Tepelne_cerpadlo_zem-voda

Schematické zapojenie tepelného čerpadla zem/voda v rodinnom dome

3. Tepelné čerpadlo voda/voda – Spôsob je založený na získavania tepla z dvoch studní.

Tepelné_čerpadlo_voda-voda

Schematické zapojenie tepelného čerpadla voda/voda v rodinnom dome

Spoločným menovateľom týchto troch typov tepelných čerpadiel je nízko potenciálny teplovodný systém (podlahové, stenové a stropné vykurovanie/chladenie).

4. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch – Tento typ je vhodný do teplovzdušných vykurovacích  systémov, kde sa ako pracovné médium používa vzduch, ktorý je systémom vzduchotechnických potrubí distribuovaný do všetkých priestorov budovy. Tepelné čerpadlo je v týchto systémoch s výhodou využívané aj ako zdroj chladu (klimatizácia).

Tepelné_čerpadlo_vzduch-vzduch

Schematické zapojenie tepelného čerpadla vzduch/vzduch v rodinnom dome

Hlavným problémom pri typoch zem/vodavoda/voda sa stáva nedostatok rozlohy a vody ako zdroja k realizácií. Preto je najekonomickejšia a z pohľadu inštalácie a servisu najviac priaznivá cesta tepelného čerpadla vzduch/Voda.

Tepelné straty domu

Čo je však dobre poznať pri výbere sú tepelné straty vášho rodinného domu. Pred kúpou tepelného čerpadla sa ubezpečte, že nedôjde k pre alebo pod dimenzovaniu výkonu zariadenia. Predimenzovanie výkonu by mohlo mať za následok väčšie opotrebenie komponentov pri častejších štartoch, kedy zariadenie nepotrebuje už dodávať teplo do domácnosti. Pri pod dimenzovaniu by naopak nemuselo zariadenie stíhať dodávať teplo v požadovanej potrebe. Spoločnosť ATTACK z tohto dôvodu ponúka široké výkonové portfólio s výkonmi 6, 9, 12, 15, 19 kW.

Tepelne cerpadlo attack 6-12kw

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla od 6-12 kW

Tepelne cerpadlo attack 12-19kw

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla od 15-19 kW

Dôležité parametre

COP a EER

Dôležité parametre, ktoré by ste si mali všímať pri výbere tepelného čerpadla sú COPEER. Tieto dva parametre udávajú účinnosť tepelného čerpadla. Parameter COP je pre vykurovanie a EER pre chladenie. Tepelné čerpadlo ATTACK Inverter R32 vzduch/voda dosahuje vysoký koeficient hodnoty COP/EER až 4,6 čo znamená, že 1 kW dodanej elektrickej energie vyprodukuje až 4,6 kW tepla/chladu.

SCOP a SEER

Tieto dva parametre udávaju v podstate to isté ako COP a EER avšak v priemerných hodnotách za celú sezónu. Hodnota SCOP údáva výpočet priemerného vykurovania za sezónu pri štandardných podmienkach. Tento sezónny koeficient účinnosti v režime vykurovania, vypočítaný ako pomer odovzdanej tepelnej energie (tepla) ku vstupnej elektrickej energii počas celoročnej sezóny. SCOP odzrkadľuje reálnejšiu hodnotu sezónnej účinnosti tepelného čerpadla a zahŕňa spotrebu všetkých súčastí tepelného čerpadla (nie len kompresora). Hodnota SCOP tepelných čerpadiel výkonovej rady ATTACK Inverter R32 vzduch/voda je (v rozsahu 4,71 – 4.99). Čím vyššia hodnota je tým lepšie. Monoblokové tepelné čerpadlá ATTACK garantuje celoročnú prevádzku s možnosťou chladenia, vykurovania so stabilným výkonom aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. Rovnaký spôsob ako pre SCOP platí aj pre SEER čo je parameter pre chladenie. Meria sa pri premenlivých podmienkach okolia a v reálnom režime. Čím vyšší, tým lepší.

Využite výhody tepelného čerpadla.

Jednoduché a lacné riešenie pre rodinný dom alebo podnik, možnosť čerpať štátne dotácie, vysoký komfort používania, vytvorenie 2-5 násobku elektrickej energie ako jej spotrebovanie. Bezstarostné používanie a dlhá životnosť.

Veríme že sme Vám pomohli sa zorientovať v danej problematike. Pripravujeme pre Vás ďalší článok z oblasti vykurovania a výberu správneho zariadenia a jeho príslušenstva. Nenechajte si újsť ďalší článok, prihláste sa na odber noviniek.