Začiatok výrobného procesu

Výrobný proces kotlov ATTACK a ostatních produktov začína vlastným výskumným a vývojovým centrom v súlade s certifikovaným systémom manažmentu akosti ISO 9001. Každoročné sa snažíme inovovať a prinášať modernizáciu tepelnej techniky a ich zariadení pre maximálny komfort zákazníkov.
Kotly sa vyvíjaju s veľkým dôrazom na jednoduchosť obsluhy, kvalitu výrobku a vysoku účinnosť s čo najnižším dopadom na životné prostredie. Súčasťou vývoja nového výrobku je aj dlhé testovanie a to dovtedy dokým dosiahne správnej kvality.

Výroba-kotla

Testovanie výrobku ATTACK DPX vo výskumnom centre

Programovanie výrobných strojov ATTACK, s.r.o.

Na oddelení programovania výrobných liniek a strojov sa pripravujú finálne verzie hrúbky a tvaru jednotlivých súčasti kotla. Pri výrobe samotného kotlového telesa sa všetky operácie uskutočňujú v rámci firmy, t.j. nevyužívame kooperáciu. Týmto systémom si dokážeme kontrolovať vysokú kvalitu vyrábaných kotlov a ďalej zdokonaľovať vlastné know-how.

Vysekávanie jednotlivých dielov kotla

Výroba kotla – delenie materiálu

Prvý výrobny proces kotla začína pri delení kvalitného tabuľového plechu od US Steel Košice s hrúbkov 6mm. Na delenie materiálu máme vysekávacie centrum kde používame stroj od firmy Trumpf, ktorý má k dispozícii automatické nakladanie a vykladanie plechu ako aj vykladanie a triedenie dielov. Vynikajúcou vlastnosťou stroja je možnosť tvárnenia plechu v rátane tvárnenia závitov.

Laserové delenie materiálu

Materiál delíme aj pomocou laseru. Pálenie materiálu na laseroch typu TruLaser 3030 a Bysprint 3015 s výkonom 30 kW a 20 kW prebieha plne automaticky. Pre tento proces využívame najmodernejšiu deliacu technológiu CNC laserové deliace stroje Bystronic. Jedná sa o švajčiarske deliace stroje vysokej kvality, ktoré pre svoju funkciu využívajú vysoko výkonný laserový lúč. Výhodou laserového delenia materiálu je vysoká presnosť vypaľovaných dielov výrobkov ATTACK.

 

Laserové delenie materiálu pomocou stroja TruLaser 3030

Laserove-delenie-attack2

Laserové delenie materiálu pomocou stroja Bysprint 3015

Robotické a manuálne ohýbanie materiálu

Druhým výrobným procesom je ohýbanie materiálu na ktoré tiež používame produkty od firmy Trumpf. Stroj TruBend 7036 je určený pre manuálne ohýbanie plechu malých a stredných dielov kotla. Vzhľadom na konštrukciu a kompaktnú veľkosť je stroj presný, rýchly a efektívny. Je vybavený 6 osími dorazmi, čo ponúka veľké možnosti v ohýbaní neštandardných dielov ( napr. šikmé ohyby ). Pre ochranu zdravia naších zamestnancov veľké diely kotla, ktoré majú váhu aj 150 kg používame robotické ohýbanie. Ohýbacie centrum TruBend 5130 je vybavený ohraňovacím lisom max. tlakom 130 T. Meranie ohybu prebieha s bezdotykovým laserovým meracím systémom. Tento proces zabezpečuje maximálnu presnosť a minimálnu odchyľku. Ponúka maximálnu efektivitu a široké využitie v presnom ohraňovaní plechov.

roboticke-delenie-attack

Robotické ohýbanie s laserovou technológiou

manualne-ohybanie-attack

Manuálne ohýbanie malých a stredných dielov kotla

Zváranie výmenníku kotla

Tretím výrobným procesom je zváranie výmenníku kotla a ďalších komponentov. Pri zváraní vymenníku kotla používame výlučne robotické CNC zváranie. Naše zváracie centrum je vybavené robotmi spoločnosti CLOOS. Výhody spočívajú vo vysokej kvalite vyrábaných telies a tým dosahujú dlhodobú životnosť.Pre zváranie komponentov používame zváracie zdroje Kempoweld 4200 a Kempomat 2500.

Výroba kotla a nitovanie 

Niektoré menšie komponenty, ktoré sú súčasťou kotla sme postupným know-how začali spájať pomocou nitovania. Tento proces je veľmi efektívy, zvyšuje produktivitu a je pevnejší než zvar.

Výroba-kotla

Zváranie výmenníka CNC robotom

Výroba-kotla

Robotické zváranie ma vysokú produktivitu a presnosť a kvalitu zvaru

Výroba kotla – lakovanie skúšanie výmenníku

Výmenník kotla je pri tejto operácii vystavený 1,5 násobku max. prevádzkového tlaku.Telesá su vystavené tlaku vzduchom aj vodou o sile 3 MPa. Tlakovaním kotlových výmenníkov je zaručená prvotriedna kvalita kotlov. Počas výstupnej kontroly je každý kotol podrobený funkčným testom riadiaceho systému. Výstupná kontrola vysoko tlakovej skúšky zaručuje 100% kvalitu našich výmenníkov.

Výroba-kotla

Tlakové skúšanie výmennikov pod tlakom vzduchu a vody

lakovacia-linka-attack

Lakovacia linka má 6 fáz postupu nanášania farby

Práškova lakovacia linka

Prášková lakovacia linka IKP – 01 od firmy Surfin, ktorú používame spĺňa najvyššie požiadavky moderných technológií ako je automatizované nanášanie farby, recyklácia farby, ktorá šetrí životné prostredie alebo infra-katalytické vypaľovacie pece, ktoré sústreďujú teplo priamo na lakovaný diel a nie do priestoru ako je to pri konvenčných peciach, čo prináša najvyššiu efektivitu pri najnižších stratách energie. Predúpravový tunel je vybavený 3 stupňami predúpravy, kde prvý stupeň je fosfátovanie a nasleduje 1. a 2. oplach s demi oplachovým rámom. Táto predúprava zabezpečuje čistý a kvalitný povrch pre nanášanie farby.

Výroba kotla – montážna linka a expedícia

Výrobný proces kotlov ATTACK ukončuje montážna linka, kde sa všetky komponenty skladajú vo výsledny produkt – kotol na biomasu, plyn alebo elektrinu. Po montáži komponentov sa vykonáva kompletne odskúšanie funkčnosti kotla a následne jeho expedícia do mobilných skladových priestorov.

Výroba-kotla

Montážna linka kotlov na biomasu

montazna-linka-plyn-attack

Montážna linka kotlov na plyn a elektrinu

Pozrite si celý výrobny proces spoločnosti ATTACK,s.r.o.