29.11.2011

Rozširovanie výrobného závodu

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. aj napriek predpokladanej nepriaznivej budúcoročnej ekonomickej situácii, investuje do ďalších nových technológií a rozširuje výrobný závod. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo pristaviť k existujucim vyrobným halám kotlov na biomasu, ďalšiu výrobnú halu o ploche 1 200 m2 a ďalej spoločnosť investuje do zvýšenia automatizácie výroby. Posilňujeme teda výrobu kotlov na biomasu, ktorá momentálne tvorí 46 percent odbytu závodu. Naša investícia do rozšírenia výrobného závodu poukazuje na našu zodpovednosť voči našim zákazníkom a je výsledkom
profesionálneho prístupu našich zamestnancov.

Rozširovanie výrobného závodu

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104