16.02.2010

Ocenenie ČESTNÉ UZNANIE na výstave AQUA-THERM NITRA 2010

Spoločnosť ATTACK, s. r. o., predstavila na výstave AQUA-THERM NITRA 2010 nové série výrobkov, ktoré sú v reakcii na súčasnú energetickú situáciu a potrebu ochrany životného prostredia každým rokom technicky vyspelejšie. Jednou z noviniek bol splyňovací kotol ATTACK DPX, ktorý získal na veľtrhu čestné uznanie. Ide o teplovodný kotol na tuhé palivo s ručnou dodávkou s predpísaným palivom (kusové drevo) s vlhkosťou do 20 %. Kotol pracuje na princípe splyňovania dreva, pri ktorom sa generuje drevoplyn, ktorý sa následne pri prívode sekundárneho vzduchu spaľuje v žiarobetónovej tryske kotla.

Kotol má vysokú účinnosť (pri kotle ATTACK DPX 25 PROFI je účinnosť okolo 88,7 %), nízku teplotou spalín a efektívny spaľovací proces. Inštaláciou kotla radu DPX sa výrazne znižujú prevádzkové náklady, keďže oproti kotlom s nižšou účinnosťou (spaľujúcim rovnaké palivo) dochádza k úspore paliva.

Z celospoločenského hľadiska ide o environmentálne priaznivý zdroj, keďže spaľuje drevnú biomasu, ktorá je CO2 neutrálnym palivom. Z pohľadu tvorby škodlivých emisií sa počas prevádzky dosahuje priemerná hodnota koncentrácie CO v spalinách na úrovni 450 mg/m3 prepočítaných na 10 % O Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá obsahuje klasifikáciu kotlov na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, má kotol ATTACK DPX 25 PROFI koncentráciu škodlivých emisií CO v spalinách pod úrovňou, ktorá je 10-násobne nižšia, než je povolený limit v najlepšej triede podľa tejto normy.

Expozícia Kotol ATTACK DPX Čestné uznanie za najlepší exponát

 

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104