Akumulační nádrže ATTACK

Akumulační nádrže – standardní

ATTACK AKAS je řada akumulačních nádrží o objemu do 5 000 litrů i s možností instalace elektrického topného tělesa.
Akumulační nádrže ATTACK AK, AS jsou vyrobeny z kvalitní ocele pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotle na biomasu např. ATTACK DP, DPX, PELLET 30 Automatic Plus, WOOD & PELLET a pod.
Model ATTACK AS je navíc osazen jedním výměníkem pro připojení do solárního systému.

 

Akumulační nádrže – s vnořeným zásobníkem

HRHRS je řada akumulačních nádrží o objemu do 2 000 litrů se zabudovaným zásobníkem TUV s možností instalace elektrického topného tělesa.
Akumulační nádrže ATTACK HR, HRS jsou vyrobeny z kvalitní ocele a slouží nejen k akumulaci vody pro topení, ale i na výrobu TUV s vnitřním smaltovaným zásobníkem.
Model ATTACK HRS je navíc osazen jedním výměníkem pro připojení do solárního systému.
Tyto typy nádrží mají zabudovanou hořčíkovou anodu v zásobníku TUV pro zvýšení odolnosti vůči korozi.

 

Akumulační nádrže – s ohřevem TUV

TUVTUVS jsou akumulační nádrže o objemu do 2 000 litrů se zabudovaným průtokovým ohřevem TUV přes měděný výměník s možností instalace elektrického topného tělesa.
Akumulační nádrže ATTACK TUV, TUVS jsou vyrobeny z kvalitní oceli a slouží nejen k akumulaci vody pro vytápění, ale jsou navrženy pro přípravu TUV v měděné spirále.
Model ATTACK TUVS je navíc osazen jedním výměníkem pro připojení do solárního systému.

 

Stratifikační akumulační nádrže

S a SS je řada stratifikačních akumulačních nádrží o objemu do 2 000 litrů s možností instalace elektrického topného tělesa.
ATTACK S – vychází z typu ATTACK AK. Uvnitř zásobníku je instalován disk a stratifikační trouba, které umožňují vrstvení vody podle teploty. Tento konstrukční prvek zajišťuje různé teplotní vrstvy při vstupech, tak i výstupech.
ATTACK SS – vychází z typu ATTACK ASATTACK S. Je navíc osazena jedním výměníkem pro připojení do solárního systému.

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ MARKETINGOVÉ KAMPANĚ TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 115 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104