Monthly Archives: marec 2024

Prečo vzniká decht?

preco_vznika_decht_attack

Decht ako mazľavá, lepkavá a horľavá hmota je produkt nedokonalého spaľovania, nízkej teploty spalín a vysokej vlhkosti paliva. V závislosti od dokonalosti drevosplyňovacieho procesu vzniká tvorba tuhých prachových častíc (sadzí a popoloviny), ktoré sú základnou zložkou dechtu.