Stacionární kotle

se dělí na:

Zplyňovací - pyrolitické kotle na dřevo

Zplynovací kotel ATTACK DP ve verzi Standard, Profi a ATTACK DPX ve verzi Standard, Profi a Lambda je určen pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, chatek, malých provozů, dílen a podobných objektů. Předepsaným palivem pro kotel ATTACK DP je suché dřevo. Při plném využití nakládacího zásobníku možnost nepřetržitého hoření 8 až 12 hodin.

Peletové kotle

Kotle na spalování dřevěných pelet ATTACK Pellet jsou moderní kotle, které svojí technologií spalování šetří životní prostředí, přičemž uživateli nabízí komfort srovnatelný se spalováním plynu. Jsou určeny pro vytápění rodinných domů, chatek, malých provozů, dílen a podobných objektů.

Litinoví kotle na dřevo a uhlí

Litinový teplovodní kotel na pevné palivo ATTACK FD je moderní zdroj tepla s novou konstrukcí litinového výměníku. Předepsaným palivem pro kotel ATTACK FD je černé uhlí, koks nebo dřevo. Kotel je určen k vytápění bytů a rodinných domů.

Plynové litinové kotle

Stacionární plynové litinové kotle nové generace ATTACK s výkonem 6 - 49,9 kW jsou vhodné pro systémy ústředního vytápění rodinných domů, bytových a nebytových prostor s možností ohřevu užitkové vody v kombinaci se zásobníkem TUV. Odvod spalin je možné připojit do komína nebo při použití nadstavby ATTACK SV přímo přes obvodovou stěnu do venkovního prostředí.

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ MARKETINGOVÉ KAMPANĚ TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 115 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104