Zoznam inštalatérov ATTACK, ktorým bolo vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa zákona č. 309/2009 Z.z. (verzia 03/2019)