ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM III

Kotol-a-Zelena-domacnostiam

Využite jedinečnu príležitosť získať štátnu dotáciu. Nový systém bude fungovať férovo a efektívne – bez „rýchlych prstov“. Nová registrácia bude spustená od 13.6.2022 až do vyčerpania finančného limitu. 

Tepelné čerpadlo ako bezemisný zdroj tepla

Tepelné čerpadlo ATTACK Inverter R32 Vzduch/Voda predstavuje moderný zdroj energie, ktorý je založený na princípe získavania energie z okolitého vzduchu a jej odovzdávanie do teplovodného vykurovacieho systému. Tepelné čerpadlo je ideálne riešenie pre moderné novostavby s energetickou triedou A0.

Štátna dotácia na tepelne čerpadlo až do výšky  3400 €

V rámci projektu Zelená domácnostiam II, je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody. Základná sadzba pri tepelnom čerpadle pre rodinný dom je 272 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla.

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE
Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

Tepelné čerpadlá

ATTACK Inverter R32

6-19 kW

Prečo si vybrať kotol ATTACK?

Získajte dotáciu pre kotol na biomasu. Naše kotly dosahujú účinnosť spaľovania až 92% a získali radu ocenení na medzinárodných výstavach. Majú nadrozmernú nakladaciu komoru až do 790 mm a dĺžku horenia 8-12 hodín. Kotly sú vyrobené z kvalitnej oceľe o hrúbke 6mm. Naša spoločnosť považuje ochranu životného prostredia za nevyhnutnú pre život.

Štátna dotácia na kotol až do výšky 1200 €

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, a to v rámci jednotlivých časovo alebo inak ohraničených kôl, pre ktoré sú definované osobitné podmienky. Osobitné podmienky bližšie špecifikujú najmä aktuálne podporovaný typ malých zariadení na využitie OZE, oprávnené územie a ďalšie špecifické podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé kolá, to všetko za účelom naplnenia cieľa národného projektu Zelená domácnostiam II.

Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie.

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE
Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

Kotly na biomasu (výroba tepla)

ATTACK SLX

20-55 kW

ATTACK DPX

15-100 kW

ATTACK DPX COMBI PELLET

25-45 kW

ATTACK SLX COMBI PELLET

Rozsah výkonu 20 – 35 kW

ATTACK PELLET 30

Rozsah výkonu 8 – 30 kW

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA. Podpora inštalácie zariadení je v rámci projektu Zelená domácnostiam II možná do 31.12.2023, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení. Bližšie informácie o podmienkach podpory projektu Zelená domácnostiam II nájdete na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk

Zoznam oprávnených zariadení ATTACK,
na ktoré sa vzťahuje dotačný program Zelená domácnostiam II

Zoznam kotlov na biomasu

Dotácia na kotol pre drevosplyňovacie kotly

Výrobca zariadenia Výrobný typ zariadenia Výkon (kW) Špecifikácia zariadenia Sezónna účinnosť (%)
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 100 PROFI 100 na splyňovanie dreva 77,74
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 15 LAMBDA 15 na splyňovanie dreva 78
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 15 PROFI 15 na splyňovanie dreva 78
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 15 STANDARD 15 na splyňovanie dreva 78
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 25 LAMBDA 25 na splyňovanie dreva 78
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 25 PROFI 25 na splyňovanie dreva 78
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 25 STANDARD 25 na splyňovanie dreva 78
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 30 LAMBDA 30 na splyňovanie dreva 78
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 30 PROFI 30 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 30 STANDARD 30 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 35 LAMBDA 35 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 35 PROFI 35 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 35 STANDARD 35 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 40 LAMBDA 40 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 40 PROFI 40 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 40 STANDARD 40 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 45 LAMBDA 45 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 45 PROFI 45 na splyňovanie dreva 78
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 45 STANDARD 45 na splyňovanie dreva 78
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 80 PROFI 80 na splyňovanie dreva 80,52
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 20 LAMBDA 20 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 20 PROFI 20 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 25 LAMBDA 25 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 25 PROFI 25 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 30 LAMBDA 30 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 30 PROFI 30 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 35 LAMBDA 35 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 35 PROFI 35 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 40 LAMBDA 40 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 40 PROFI 40 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 45 LAMBDA 45 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 45 PROFI 45 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 50 LAMBDA 50 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 50 PROFI 50 na splyňovanie dreva 80
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 55 LAMBDA 55 na splyňovanie dreva 79
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 55 PROFI 55 na splyňovanie dreva 80

Dotácia na kotol pre peletové kotly

ATTACK s.r.o. ATTACK FD 32 PELLET 26 na pelety 79
ATTACK s.r.o. ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS 30 na pelety 80

Dotácia na kotol pre kombinované kotly

ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 25 COMBI PELLET 30 na pelety 78,77
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 30 COMBI PELLET 30 na pelety 78,77
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 35 COMBI PELLET 30 na pelety 78,77
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 40 COMBI PELLET 40 na pelety 79,52
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 45 COMBI PELLET 45 na pelety 79,64
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 50 COMBI PELLET 50 na pelety 79,84
ATTACK s.r.o. ATTACK WOOD & PELLET 25 (kombinovaný splyňovanie dreva + pelety) 30 na pelety 78

Zelená domácnostiam – Zoznam inštalatérov ATTACK, ktorým bolo vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa zákona č. 309/2009 Z.z.