ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II

Kotol-a-Zelena-domacnostiam

Prečo si vybrať kotol ATTACK?

Získajte dotáciu pre kotol na biomasu. Naše kotly dosahujú účinnosť spaľovania až 92% a získali radu ocenení na medzinárodných výstavach. Majú nadrozmernú nakladaciu komoru až do 790 mm a dĺžku horenia 8-12 hodín. Kotly sú vyrobené z kvalitnej oceľe o hrúbke 6mm. Naša spoločnosť považuje ochranu životného prostredia za nevyhnutnú pre život.

Štátna dotácia na kotol až do výšky 1500 €

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, a to v rámci jednotlivých časovo alebo inak ohraničených kôl, pre ktoré sú definované osobitné podmienky. Osobitné podmienky bližšie špecifikujú najmä aktuálne podporovaný typ malých zariadení na využitie OZE, oprávnené územie a ďalšie špecifické podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé kolá, to všetko za účelom naplnenia cieľa národného projektu Zelená domácnostiam II.

Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie.

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE
Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

Kotly na biomasu (výroba tepla);

ATTACK SLX

20-55 kW

ATTACK DPX

15-100 kW

ATTACK FD-PELLET

26,4 kW

ATTACK WOOD&PELLET

12,5 – 25 kW

ATTACK DPX COMBI PELLET

25-45 kW

ATTACK PELLET 30

Rozsah výkonu 8 – 30 kW

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA. Podpora inštalácie zariadení je v rámci projektu Zelená domácnostiam II možná do 31.12.2023, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení. Bližšie informácie o podmienkach podpory projektu Zelená domácnostiam II nájdete na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk

Zoznam oprávnených zariadení ATTACK,
na ktoré sa vzťahuje dotačný program Zelená domácnostiam II

Zoznam kotlov na biomasu

Zoznam zariadení pre dotáčný program

Dotácia na kotol pre drevosplyňovacie kotly

Výrobca zariadeniaVýrobný typ zariadeniaVýkon (kW)Špecifikácia zariadeniaSezónna účinnosť (%)
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 100 PROFI100na splyňovanie dreva77,74
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 15 LAMBDA15na splyňovanie dreva78
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 15 PROFI15na splyňovanie dreva78
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 15 STANDARD15na splyňovanie dreva78
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 25 LAMBDA25na splyňovanie dreva78
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 25 PROFI25na splyňovanie dreva78
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 25 STANDARD25na splyňovanie dreva78
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 30 LAMBDA30na splyňovanie dreva78
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 30 PROFI30na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 30 STANDARD30na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 35 LAMBDA35na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 35 PROFI35na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 35 STANDARD35na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 40 LAMBDA40na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 40 PROFI40na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 40 STANDARD40na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 45 LAMBDA45na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 45 PROFI45na splyňovanie dreva78
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 45 STANDARD45na splyňovanie dreva78
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 80 PROFI80na splyňovanie dreva80,52
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 20 LAMBDA20na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 20 PROFI20na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 25 LAMBDA25na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 25 PROFI25na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 30 LAMBDA30na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 30 PROFI30na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 35 LAMBDA35na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 35 PROFI35na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 40 LAMBDA40na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 40 PROFI40na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 45 LAMBDA45na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 45 PROFI45na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 50 LAMBDA50na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 50 PROFI50na splyňovanie dreva80
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 55 LAMBDA55na splyňovanie dreva79
ATTACK s.r.o.ATTACK SLX 55 PROFI55na splyňovanie dreva80

Dotácia na kotol pre peletové kotly

ATTACK s.r.o.ATTACK FD 32 PELLET26na pelety79
ATTACK s.r.o.ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS30na pelety80

Dotácia na kotol pre kombinované kotly

ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 25 COMBI PELLET30na pelety78,77
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 30 COMBI PELLET30na pelety78,77
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 35 COMBI PELLET30na pelety78,77
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 40 COMBI PELLET40na pelety79,52
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 45 COMBI PELLET45na pelety79,64
ATTACK s.r.o.ATTACK DPX 50 COMBI PELLET50na pelety79,84
ATTACK s.r.o.ATTACK WOOD & PELLET 25 (kombinovaný splyňovanie dreva + pelety)30na pelety78
X

Chcem odoberať novinky

Ak máte záujem o získavanie najnovších informácii z nášho segmentu, prihláste sa na odber newsletteru.

Vaše údaje uchovávame v súkromí a zdieľame len s tretími stranami, ktoré túto službu umožňujú. Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.