Všetky výrobky spoločnosti ATTACK, s.r.o. vyrábané pod značkou ATTACK® patria k špičke vo svojej triede.

Všetky produkty, ktoré vyrábame pod značkou ATTACK vyvíjame s použitím moderného výskumu, nových technológií, postupov a kvalitných materiálov, aby dosahovali skvelé parametre a vysokú účinnosť s čo najväčším ohľadom na životné prostredie.

Produkty spoločnosti ATTACK, s.r.o. dosahujú hodnoty najlepších európskych produktov. Sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001 pre výrobu kotlov a všetky naše výrobky sú schválené a odskúšané CE a GOST certifikátmi.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. získala celý rad ocenení od čestných uznaní až po zlaté medaily na domácich i zahraničných výstavách, ktoré udeľuje viacčlenná komisia z odborných kruhov, čo svedčí o kvalite našich výrobkov.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. ručí za chyby nasledovných výrobkov,
pokiaľ boli dodržané záručné podmienky

Peletový kotol ATTACK PELLET 30 Automatic Plus

– po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu. Záruka 3 roky platí len na kotlové teleso, v prípade použitia zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka predlžuje na 4 roky. V prípade použitia akumulačnej nádoby ATTACK sa záruka predlžuje na 6 rokov.

Kombinovaný kotol na drevo a pelety ATTACK Wood&Pellet

– po dobu 36 mesiacov – 3 roky od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 42 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu. Záruka 4 roky platí len na kotlové teleso. V prípade použitia zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka predlžuje na 5 rokov na teleso od dátumu expedície kotla od výrobcu. Pri inštalácii kombinácie akumulačnej nádrže ATTACK a zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka na teleso predlžuje na 6 rokov od dátumu expedície kotla od výrobcu.

Kombinovaný kotol na drevo a pelety ATTACK DPX Combi Pellet

– po dobu 24 mesiacov – 2 roky – od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 42 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu. Záruka 4 roky platí len na kotlové teleso. V prípade použitia zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka predlžuje na 5 rokov na teleso od dátumu expedície kotla od výrobcu. Pri inštalácii kombinácie akumulačnej nádrže ATTACK a zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka na teleso predlžuje na 6 rokov od dátumu expedície kotla od výrobcu.

Splyňovací kotol ATTACK DP, DPX, WFB, SLX

– po dobu 36 mesiacov – 3 roky od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 42 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu. Záruka 4 roky platí len na kotlové teleso. V prípade použitia zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa záruka predlžuje na 5 rokov na teleso od dátumu expedície kotla od výrobcu. Pri inštalácii kombinácie akumulačnej nádrže ATTACK a zmiešavacieho zariadenia ATTACK-OVENTROP sa záruka na teleso predlžuje na 6 rokov od dátumu expedície kotla od výrobcu.

Kotol na pevné palivo ATTACK FD Solid Fire, FD Pellet

– po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície výrobku od výrobcu. Záruka 5 rokov platí len na liatinové teleso.

Plynové stacionárne kotly ATTACK

– po dobu 30 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 36 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu. Záruka 5 rokov platí len na liatinové teleso.

Plynové nástenné kondenzačné kotly ATTACK

– po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu.

Elektrické kotly ATTACK Electric

– po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície kotla od výrobcu.

Akumulačné nádrže

– po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície výrobku od výrobcu.

Priamo ohrievané zásobníky ATTACK PZO

– na vnútornú tlakovú nádobu 5 rokov a 24 mesiacov na ostatné diely od dátumu expedície zásobníka od výrobcu.

Stacionárny zásobník ATTACK Z

– na izolovanú nádobu 5 rokov a 24 mesiacov na ostatné diely od dátumu expedície zásobníka od výrobcu.

Horák na spaľovanie peliet ATTACK

– po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície výrobku od výrobcu.

Prídavný odťah spalín ATTACK PV

– po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície výrobku od výrobcu.

Zmiešavací okruh pre kotly ATTACK – Oventrop

– po dobu 24 mesiacov – 2 roky – od dátumu uvedenia do prevádzky.

Izbové termostaty a regulátory

– záručná doba 24 mesiacov od dátumu expedície od výrobcu.