VALČIANSKY HASIČI OSLÁVILI 1. MÁJ S NOVÝMI DRESMI OD ATTACK-U

Valca

Spoločnosť ATTACK prispieva svojou trochou k rozvoju športu a mladých talentov, inak tomu nebolo ani na 1. mája. Spoločnosť ATTACK je sponzorom Dobrovoľného hasičského zboru Valča, ktorému sme prispeli na novú hasičskú strieračku, ktorá sa bude používať na súťažiach po celom Slovensku. Jedná sa o mašinu postavenú z motora Škoda o objeme 2 litre.

DHZ vo Valči sa každoročne zúčastňuje hasičských súťaži, ktoré sú usporiadané v susedných obciach a po celom Slovensku, pričom dosahuje veľmi dobre výsledky, o čom svedčí aj množstvo trofejí, ktoré každoročne rastie. Veríme, že aj náš sponzorský dar pomôže dosahovať naďalej skvelé výsledky na hasičských súťažiach doma aj v zahraničí.