Pripojenie kotla ko komínu

Boiler connection to chimney

                               Pripojenie kotla ku komínu
Téma, ktorá potrápi väčšinu ľudí, ktorí majú záujem o kúpu nového kotla do svojho rodinného domu alebo prevádzky. V tomto krátkom článku Vám poskytneme základné užitočné rady ako si vybrať správny kotol a k nemu komín do vášho domu.

Správne pripojenie kotla ku komínu

Pripojenie si vyžaduje splniť niekoľko aspektov, nie každý dom je rovnako vysoký a nemá rovnakú rozlohu. Preto túto tému treba konzultovať s komínárom alebo projektantom. Najnovším trendom v oblasti vykurovania sa musí prispôsobiť aj komín, ktorý má vysoký vplyv na účinnosť celej vykurovacej sústavy a celkový komfort bývania. Návrh komína upravujú špeciálne normy a zákony, v ktorých sa stanovujú podmienky pre komín.Uvedieme si praktické príklady domov, prevádzok a priemyselných objektov :

Bungalov
Nízko-podlažné rodinné domy, ktoré sú obľúbené pre malé prevádzkové náklady, taktiež potrebujú spĺňať parametre pre správne fungovanie – V tomto type domu by mal komín dosahovať minimálnu. výšku 6 m, nižší komín by mohol spôsobiť nedostatočný ťah, pretože komín nestihne odobrať z kotla vyrobené množstvo spalín. Nielen výška ale aj priemer komína je dôležitý. Odporúčame minimálne 20 cm a minimálny ťah komína 23 Pa.Ak je výška komína vyššia, môže byť priemer komína menší, ale nie viac ako o 20 cm!Attack-pripojenie-kotla-ku-kominu-bungalovVhodný kotol do rodinného domu typu bungalov je v rozmedzí výkonu 15-30 kW pri cca 80-100 m2. Pre maximálny výkon kotla a dlhú životnosť, je predpísané použiť ku kotlu akumulačnú nádrž a zmiešavacie zariadenie Oventrop.

Dvojpodlažný dom

Attack-pripojenie-kotla-ku-kominu-dvojpodlazny-domDvojpodlažné rodinné domy – Pri stavbe vyšších domov by komín mal dosahovať minimálne 10 m, nižší komín by mohol spôsobiť nedostatočný ťah, pretože komín nestihne odobrať z kotla vyrobené množstvo spalín. Priemer by mal naopak byť užší oproti domu typu bungalov minimálne 16 cm a minimálnym ťahom komína 23 Pa. Ak je výška komína vyššia môže byť priemer komína menší ale nie viac ako o 16 cm!Vhodný kotol do dvojpodlažného rodinného domu je v rozmedzí výkonu 15-30 kw pri cca 200-250 m2. Pre maximálny výkon kotla a dlhú životnosť, je predpísané použiť ku kotlu akumulačnú nádrž a zmiešavacie zariadenie Oventrop.

Malé prevádzky
Pripojenie kotla ku kominu pre menšie firmy, bytové domy, školy – Priestory malých prevádzok väčšinou potrebujú vykurovať väčšiu plochu napr.(kancelárie, sklady, a pod..). Komín by mal svojou výškou a priemerom umožňovať správny odťah produkovaných spalín z kotla. Výšku a priemer komína navrhuje projektant. Zaleží od typu budovy, kde komíny dosahujú rôzne výšky od 7 m po 15 m.Komín s nedostatočnou výškou by mohol spôsobiť nedostatočný ťah, pretože komín nestihne odobrať z kotla vyrobené množstvo spalín. Minimálny priemer komína 30 cm a ťahom 23Pa.Attack-pripojenie-kotla-ku-kominu-halaMyslíme aj na malé prevádzky, preto sme vyvinuli kotly s veľkou nakladacou komorou a účinnosťou spaľovania až 92%. Vhodný kotol do malých prevádzok je rozmedzí výkonu 30až 55kW, ktorý dokáže bez problémov vykúriť prevádzku o rozlohe cca 1000 m2. Pre maximálny výkon kotla a dlhú životnosť, je predpísané použiť ku kotlu akumulačnú nádrž  a zmiešavacie zariadenie Oventrop.

  Kotly vhodné pre rodinné domy a malé prevádzky 

ATTACK SLX

20-55 kW

ATTACK DPX

15-45 kW

ATTACK DPX COMBI PELLET

25-45 kW

SLX COMBI PELLET

25-45 kW

ATTACK PELLET 30

Rozsah výkonu 8 – 30 kW

Pripojenie kotla ku komínu v priemyselnom objekte

Priemyselné objekty a väčšie podniky– Priestor priemyselného objektu potrebuje vykurovať väčšiu rozlohu, komín v týchto objektoch by mal dosahovať 9 m, nižší komín by mohol spôsobiť nedostatočný ťah, pretože komín nestihne odobrať z kotla vyrobené množstvo spalín. Priemer by mal byť minimálne 30 cm a s minimalným ťahom 23 Pa.Attack-pripojenie-kotla-ku-kominu-priemysel
Pre priemyselné objekty sme vyvinuli kotol ATTACK DPX s výkonovym rozsahom 80 a 100 kW. Vďaka veľkej nakladacej komore až 1100mm a vysokej účinnosti spaľovania až 91%,  dokáže bez problemov vykurovať priestor o rozlohe cca 2400m2. – Každopádne je to závisle od kvality konštrukcie budovy a výkon kotla rieši projektant.Pre maximálny výkon kotla a dlhú životnosť  je predpísané použiť ku kotlu akumulačnú nádrž a zmiešavacie zariadenie Oventrop.

ATTACK DPX

80-100 kW

Riešenie pre nedostatočný odťah spalín
Ak pripojenie kotla ku komínu z technických príčin nemôže dosahovať výšku podľa typu vášho rodinného domu, prevádzky alebo priemyselného objektu nezúfajte. Pre vyriešenie tohto problému sme vyvinuli prídavny odťah spalín, ktorý zlepší odťah z kotla do komína aj za nedostatočných parametrov komína.

Prídavný odťah spalín PV150

Pre dostatočný ťah komína

Najvyššia forma dôvery vo funkčnosť napojenia kotla do vykurovacej sústavy je previerka odborníkom, preto odporúčame poradiť sa so servisnym technikom. Výpočet podľa normy a pravidelná starostlivosť, ktorá nám zabezpečí dlhú životnosť zariadenia.

Veríme že sme Vám pomohli sa zorientovať v danej problematike. Pripravujeme pre Vás ďalší článok z oblasti vykurovania a výberu správneho kotla a jeho príslušenstva. Nenechajte si újsť ďalší článok, prihláste sa na odber noviniek.