Pri výrobe kotlov dbáme na ochranu životného prostredia

Ochrana Zivotneho Prostredia

Beriete životné prostredie vážne? Naše kotly majú vynikajúce spotrebiteľské a emisné hodnoty.

V celom reťazci vytvárania hodnôt – od spracovania surovín cez dopravu a výrobu až po celoplošný spätný odber a zhodnotenie starých vykurovacích zariadení – platí: maximálne minimalizovať zaťaženie životného prostredia.

Hlavným cieľom a filozofiou spoločnosti ATTACK , s.r.o. je vyvíjať špičkové výrobky s najvyššou kvalitou, funkčnosťou a dizajnom, ktoré dosahujú najvyššiu účinnosť spaľovania s ohľadom na životné prostredie pri zachovaní priaznivej ceny.

Najmä kondenzačné kotly ATTACK, ktoré pracujú s veľkým výkonovým rozsahom a optimálnym zložením spaľovacej zmesi produkujú minimálne škodliviny v spalinách. Vďaka tomu sú kondenzačné kotly ATTACK omnoho ekologickejšie ako kotly s klasickou konštrukciou. S našimi kotlami aktívne prispievajte k ochrane životného prostredia a lepšej budúcnosti pre naše deti.

Ekologicke Kotly

Podobne drevosplyňovací kotol ATTACK, ktorý najskôr pri primárnom spaľovaní uvoľňuje drevné plyny, ktoré sa následne sekundárne spaľujú, týmto dômyselným systémom spaľovania výrazne zvyšuje svoju účinnost a šetrí zdroje a životné prostredie. V porovnaní s klasickým spaľovaním ponúkajú takmer polovičnú úsporu paliva pri nižšej emisii spalín a popola.