Pri výrobe kotlov dbáme na ochranu životného prostredia

Beriete životné prostredie vážne? Naše kotly majú vynikajúce spotrebiteľské a emisné hodnoty.

V celom reťazci vytvárania hodnôt – od spracovania surovín cez dopravu a výrobu až po celoplošný spätný odber a zhodnotenie starých vykurovacích zariadení – platí: maximálne minimalizovať zaťaženie životného prostredia.

Hlavným cieľom a filozofiou spoločnosti ATTACK , s.r.o. je vyvíjať špičkové výrobky s najvyššou kvalitou, funkčnosťou a dizajnom, ktoré dosahujú najvyššiu účinnosť spaľovania s ohľadom na životné prostredie pri zachovaní priaznivej ceny.

Najmä kondenzačné kotly ATTACK, ktoré pracujú s veľkým výkonovým rozsahom a optimálnym zložením spaľovacej zmesi produkujú minimálne škodliviny v spalinách. Vďaka tomu sú kondenzačné kotly ATTACK omnoho ekologickejšie ako kotly s klasickou konštrukciou. S našimi kotlami aktívne prispievajte k ochrane životného prostredia a lepšej budúcnosti pre naše deti.

Podobne drevosplyňovací kotol ATTACK, ktorý najskôr pri primárnom spaľovaní uvoľňuje drevné plyny, ktoré sa následne sekundárne spaľujú, týmto dômyselným systémom spaľovania výrazne zvyšuje svoju účinnost a šetrí zdroje a životné prostredie. V porovnaní s klasickým spaľovaním ponúkajú takmer polovičnú úsporu paliva pri nižšej emisii spalín a popola.