OCENENIE BISNODE SELECTED PREMIUM COMPANY

Attack Sro Premium Company

Naša spoločnosť získala za rok 2018 certifikát Bisnode Selected Premium Company. Tento certifikát môžu získať len seriózne spoločnosti, ktoré preukázali svoju finančnú stabilitu, úspešnú históriu a inovatívnosť. Spoločnosť ATTACK získala najvyššie skóre v hodnotení AAA, čo dokazuje jej vysokú kvalitu a plnenie si záväzkov voči zákazníkom a dodávateľom na najvyššej úrovni. Hodnotenie AAA je udeľované na základe silného a nezávislého ratingu firiem, ktorého história siaha až do roku 1908.

Selected Premium Company

Od spoločnosti Bisnode sme získali potvrdenie, že firma ATTACK je spoločnosťou, ktorá si plní svoje povinnosti svedomito a načas. Súčasťou certifikátu je aj hodnotenie spoločnosti, v ktorom sme získali veľmi dobre výsledky. Toto ocenenie si veľmi vážime, znamená to pre nás ešte vyššiu zodpovednosť voči našim obchodným partnerom, zamestnancom a voči celej spoločnosti.

Premium Company Certificate