Ocenenia úspechov firmy ATTACK s.r.o.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. získala celú radu ocenení od čestných uznaní až po zlaté medaily na domácich i zahraničných výstavách, ktoré udeľuje viacčlenná komisia z odborných kruhov.

Splyňovacie kotly ATTACK® DP, DPX získali niekoľko vysoko hodnotných ocenení. Nová rada splyňovacích kotlov ATTACK DPX v nadčasovom designe, ktoré sú vzhľadom na súčasnú energetickú situáciu s prihliadnutím na životné prostredie každým rokom technicky vyspelejšie.

Ako jednou z noviniek bol ocenený na výstave MCE Miláno 2010 sofistikovaný produkt vysokej kvality splyňovací kotol “ATTACK DPX LAMBDA”, za inovatívnosť a efektívnosť.

Kotol ATTACK DPX LAMBDA dostal v roku 2010, 2011, 2012 okrem iných aj ocenenie na najvýznamnejších slovenských a českých výstavách (AQUA-THERM Nitra, SHK Brno a AQUA-THERM Praha).

Z technického hľadiska sa jedná o kotol s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť kotla ATTACK DPX je 90 %.

Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK DPX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o enviromentálne priaznivý zdroj, ktorý spaľuje drevnú biomasu, ktorá je CO2 neutrálnym palivom.

Z hľadiska tvorby škodlivých emisií je počas prevádzky pri verzii LAMBDA dosahovaná priemerná hodnota koncentrácie CO v spalinách na úrovni 200 mg/m3prepočítaných na 10 % O2.

Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX (verzia LAMBDA) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 25 násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO spalinách ako je jej povolený limit!

Peletový kotol “ATTACK® PELLET” získal celkovo 3 zlaté medaily a plakety za vysokú variabilitu a efektívne riešenie temperovania pri výpadku hlavného paliva a to na medzinárodnom odbornom veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA- CLIMATHERM 2008 a 2009 v Bratislave ZLATÚ PLAKETU a na výstave AQUATHERM NITRA 2009 ZLATÚ MEDAILU.