Pdf

Cenník výrobkov a príslušenstva ATTACK – 2/2020 (2,63 MB)

  • Týmto cenníkom sa rušia všetky doterajšie cenníky.
  • Maloobchodné ceny sú uvádzané v €  a sú doporučené pre konečného zákazníka na území Slovenskej republiky. Jednotlivé ceny sú zaokrúhlené v súlade s platnými právnymi predpismi.
  • Zmena cien a ponuky vyhradená.
  • Technické údaje k výrobkom sú len informačné. Aktuálne technické dokumentácie sú k dispozícii na uvedených kontaktoch.

Prehlásenie spoločnosti ATTACK, s.r.o. – Výrobca tepelnej techniky

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. v žiadnom prípade nedoporučuje kupovať výrobky vyrábané pod značkou ATTACK v iných krajinách mimo Vašej a ani cez lacný internetový predaj (predaj typu e-bay a pod.) Kotle sú špecifický tovar. Každá krajina má svoje národné normy, podľa ktorých sú výrobky vyrábané, a teda výrobok zakúpený v inej krajine nemusí zodpovedať norme platnej vo Vašej krajine. Výrobky nemusia byť kompletné alebo môžu byť poškodené. V konečnom dôsledku môže nastať problém pri inštalácii a spustení kotla do prevádzky, za čo výrobca neberie zodpovednosť. Podmienkou záruky je odborne prevedená inštalácia a zaškolenie obsluhy podľa návodu na obsluhu. Preto doporučujeme nakupovať výrobky ATTACK výlučne u autorizovaných predajcov v príslušnej krajine.

Spoločnosti ATTACK, s.r.o. záleží a je jej cieľom, aby ste boli s našími výrobkami spokojný.