Pridavny_odtah_spalin

Prídavný odťah spalín ATTACK PV150

Pre účinné a správne spaľovanie je veľmi dôležitý dostatočný ťah komína, aby sa spaliny správne odvádzali. Preto musí byť komín správne nadimenzovaný. Ak použijete odťah spalín ATTACK PV150, ťah prúdenia spalín sa zlepší.

Zoznam predajcov Servisní partneri