Prídavný odťah spalín PV150

Pre účinné a správne spaľovanie je veľmi dôležitý dostatočný ťah komína, aby sa spaliny správne odvádzali. Preto musí byť komín správne nadimenzovaný. S prídavným odťahom spalín sa nemusíte obávať, že by váš kotol zle pracoval pre nedostatočný komínový ťah. Ak použijete odťah spalín ATTACK PV150, ťah prúdenia spalín bude efektívnejší a tým sa vyrovná aj nedostatok ťahu.

Zoznam predajcov Servisní partneri
Kategórie: Značka: