Gaskessel

Plynový kondenzačný kotol Condensing KT 20

Vykurovanie s možnosťou ohrevu teplej vody v externom zásobníku

ATTACK Condesing KT 20 je závesný plynový kotol na vykurovanie s možnosťou variabilného pripojenia zásobníka teplej vody. Po pripojení kotla na prídavný zásobník môžete nielen vykurovať ale aj pripraviť TUV a uspokojiť potreby aj veľkej domácnosti.
Kotol dosahuje výraznú úsporu spotreby plynu vďaka plynulej modulácii výkonu 1:10 a Inteligentnému spaľovaciemu systému ISC môže fungovať aj s minimálným výkonom od 2,4-21 kW, čo je veľkou výhodou pre rodinné domy. Kotol je možné ovládať aj podľa vonkajšej teploty (ekvitermická regulácia).

Zoznam predajcov Servisní partneri