Gaskessel

Plynový kondenzačný kotol Condensing KST 24

 Vykurovanie a ohrev teplej vody (TUV) prietokovým spôsobom

Kompaktný a elegantný kotol s inteligentným riadením pre váš komfort. Attack Condesing KST24 je závesný kondenzačný plynový kotol ideálny na vykurovanie s prípravou TUV prietokovým spôsobom. Kotol dosahuje výraznú úsporu spotreby plynu vďaka plynulej modulácii výkonu 1:10Inteligentnému  spaľovaciemu systému  ISC môže fungovať aj s minimálným výkonom od 3-30 kW, čo je veľkou výhodou pre rodinné domy. Kotol je možné ovládať aj podľa vonkajšej teploty (ekvitermická regulácia).

Zoznam predajcov Servisní partneri