EKOLOGICKÉ NAKLADANIE S ELEKTROODPADMI

Sewa

V spoločnosti ATTACK nám záleží na životnom prostredí, a preto zodpovedne pristupujeme aj k jeho ochrane. V celom výrobnom procese sa snažíme minimalizovať zaťaženie na životné prostredie a staráme sa aj o to, aby bolo ekelogické aj zhodnotenie starých vykurovacích zariadení.

Od spoločnosti SEWA sme získali potvrdenie, že firma ATTACK je spoločnosťou, ktorá si plní legislatívne povinnosti týkajúce sa elektrických a elektronických zariadení a odpadov a obalov z nich. Zabezpečujeme ekologickú likvidáciu našich výrobkov, čím aktívne prispievame k zníženiu dopadu na životné prostredie.

Potvrdenie Sewa SK 1