Produkty » » Plynové zásobníky TÚV ATTACK PZO 150

ATTACK PZO 150

Prednosti

  • vysoká účinnosť
  • ekologické spaľovanie
  • piezoelektrické zapaľovanie
  • priamy ohrev
  • vybavenie spalinovým termostatom
  • dokonalá tepelná izolácia
  • vysoká spoľahlivosť
  • nízka hlučnosť

Popis

Ohrievač typu PZO je plynový zásobníkový ohrievač s priamym ohrevom TÚV. Ohrev zaisťuje atmosferický horák. Ohrievač je určený na zavesenie na stenu. Teplotu ohrievanej vody si volí užívateľ nastavením ovládacieho gombíka plynového regulačného ventilu v rozsahu 30 až 70 °C. Teplota vody je na takto nastavenej hodnote udržiavaná automaticky. Jej dohrievanie nastáva buď po odobratí približne 20 l teplej vody alebo pri poklese jej teploty o 5°C. V súčasnosti najekonomickejší spôsob ohrevu TÚV.

Pripojenie dymovodu 80 mm
Objem zásobníka 150 l
Menovitý výkon špirály 4,7 kW
Účinnosť ohrievača 87 %
Max. pretlak vody 7 Bar
Hmotnosť ohrievača bez vody 74 kg
Spotreba plynu pri prevádzke 0,58 m³/h
Doba ohrevu vody z 20°C na 60°C 104 min
Druh použitého paliva zemný plyn
Výška A 1344 mm
Výška B 515 mm
Cena bez DPH 364,00 €
Cena s 20% DPH 436,80 €
Nie sú známe žiadne aktuality.
Zvoľte kategóriu:
Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104