Interiérové peletové peceInteriérové peletové pece

Teplovzdušné interiérové pece

Interiérové teplovzdušné pece fungujú výhradne na pelety a uvoľňujú do životného prostredia zdravé a bezpečné teplo. Automatické kontrolné systémy, ktorými sú vybavené, garantujú zabezpečenie optimálneho tepelného výkonu a dokonalé spaľovanie.

Sú vybavené bezpečnostnými systémami pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky, či už pre jednotlivé časti pece, ako aj pre používateľa.

Prednosti:

• moderná technológia spaľovania peliet
• plná automatizácia porovnateľná s plynovým kotlom
• programovateľné zapínanie a vypínanie na každý deň v týždni
• vysoká účinnosť a bezprašnosť oproti krbu, krbovým kachliam
• efektný dizajn a ekologické vykurovanie
• veľká kapacita zásobníku v krbových kachliach na pelety
• možnosť pripojiť GSM modul a ovládať peletové krbové kachle telefónom, čo ocenia majitelia rekreačných objektov
• nízke prevádzkové náklady pre vykurovanie rodinných domov

 

Schéma teplovzdušnej interiérovej peceSchéma:

01 – Ovládací panel
02 – Dvierka zásobníka peliet
03 – Odvetrané keramické veko
04 – Rebrovaný liatinový výmenník tepla
05 – Bezpečnostný pretlakový ventil
06 – Usmerňovač spalín
07 – Zásobník peliet
08 – Podávač peliet
09 – Izolácia stien spaľovacej komory z vermikulitu
10 – Otvor podávača peliet
11 – Bezpečnostný termostat zásobníka peliet
12 – Zadný ventilátor
13 – Elektrická zapaľovacia špirála
14 – Liatinové dvierka s keramickým sklom
15 – Liatinový horák
16 – Sacie potrubie spaľovacieho vzduchu
17 – Držiak horáka
18 – Potrubie odťahu spalín
19 – Popolník
20 – Ventilátor odťahu spalín
21 – Bočný ventilátor
22 – Nastaviteľná noha

 

 

 

 

Teplovodné interiérové peceTeplovodné interiérové pece

Interiérové teplovodné pece fungujú výhradne na pelety a uvoľňujú do životného prostredia zdravé a bezpečné teplo. Automatické kontrolné systémy, ktorými sú vybavené, garantujú zabezpečenie optimálneho tepelného výkonu a dokonalé spaľovanie.

Sú vybavená bezpečnostnými systémami pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky, či už pre jednotlivé časti pece, ako aj pre používateľa.

Prednosti:

• moderná technológia spaľovania peliet
• plná automatizácia porovnateľná s plynovým kotlom
• programovateľné zapínanie a vypínanie na každý deň v týždni
• vysoká účinnosť a bezprašnosť oproti krbu, krbovým kachliam
• efektný dizajn a ekologické vykurovanie
• veľká kapacita zásobníku v krbových kachliach na pelety
• možnosť pripojiť GSM modul a ovládať peletové krbové kachle telefónom, čo ocenia majitelia rekreačných objektov
• nízke prevádzkové náklady pre vykurovanie rodinných domov

 

 

 

 

 

Schéma teplovodnej interiérovej peceSchéma

01 – Ovládací panel
02 – Dvierka zásobníka peliet
03 – Bezpečnostný ventil
04 – Veko výmenníka tepla
05 – Liatinové dvierka s keramickým sklom
06 – Liatinový horák
07 – Držiak horáka
08 – Skrinka s riadiacou elektronikou
09 – Elektrická zapaľovacia špirála
10 – Turbulátor
11 – Rúrky výmenníka tepla
12 – Sacie potrubie spaľovacieho vzduchu
13 – Regulátor tlaku hydraulického okruhu
14 – Bezpečnostný pretlakový ventil
15 – Obehové čerpadlo
16 – Zásobník peliet
17 – Podávač peliet

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104