Cazane cu ardere gazoasa

sunt împărţite în 3 grupe:

- Atmosferice - Rezervor incalzire ACM

ATTACK MAXIMUS RZT, RZK Plus sunt proiectate pentru încălzire centrală şi producerea de apă caldă rezervor de stocare construit în cu randament ridicat si emisii foarte reduse, folosind gaze naturale (G20) sau propan (G31), echipamente şi management de sistem modern de control cu ​​microprocesor.

- Atmosferice - debitul de apă caldă ACM

ATTACK MAXIMUS RST, RSK Plus sunt destinate pentru încălzire centrală şi producerea de apă caldă cu fluxul de încălzire cu eficienţă ridicată şi emisii foarte scăzute, folosind gaze naturale (G20) sau propan (G31), echipamente şi management de sistem modern de control cu ​​microprocesor.

- Atmosferice - Fara incalzire ACM

ATTACK MAXIMUS RT, RK Plus sunt proiectate pentru încălzire centrală, cu randament ridicat si emisii foarte reduse, folosind gaze naturale (G20) sau propan (G31), echipamente şi management de sistem modern de control cu ​​microprocesor.

Serviciul Clienţi - BUSINESS AFACERI
Tel.:+421 / 43 / 4003 131