Solární technika

Solární sestava - ploché kolektory

Ploché deskové sluneční kolektory ATTACK jsou určeny pro ohřev teplé užitkové vody, přitápění a ohřev bazénu z energie slunečního záření.

Solární sestava - vákuové kolektory

Vakuové trubicové sluneční kolektory ATTACK s 10 trubicemi využívají jako tepelnou izolaci vakuum, vytvořené mezi dvěma skleněnými trubicemi. Na vnitřní trubici je nanesena vysoce selektivní absorpční vrstva. Získané teplo se odvádí speciálními hliníkovými lamelami do měděných trubiček, ve kterých proudí ohřívaná kapalina.

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ MARKETINGOVÉ KAMPANĚ TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 115 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104