Nástěnné kondenzační kotle

Plynové kondenzační kotle

se delí na tyhle:

 

s průtokovým ohřevem TUV

ATTACK Plus je kondenzační kotel s uzavřenou komorou, určený na vytápění a ohřev teplé užitkové vody se směšovačem s velmi vysokým stupněm výkonnosti a velmi nízkým množstvím emisí, využívající zemní nebo zkapalněný plyn, vybavený ovládacím mikroprocesorovým systémem.

bez ohřevu TUV

ATTACK Plus je kondenzační kotel určený pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v externím zásobníku TUV se směšováním a kondenzací s vysokým stupněm výkonnosti a velmi nízkými emisemi, využívající přírodní plyn nebo zkapalněný plyn, vybavený a řízený moderním ovládacím mikroprocesorovým systémem.

se zásobnikovým ohřevem TUV

ATTACK Plus je kondenzační kotel s uzavřenou komorou určen pro topení a ohřev teplé užitkové vody s vysokým stupněm výkonnosti a velmi nízkou hodnotou emisí, využívající zemní nebo zkapalněný plyn a je vybaven mikroprocesorovým systémem řízení.

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ MARKETINGOVÉ KAMPANĚ TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 115 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104