Kontakt

* Pro zobrazenie mapy sídla spoločnosti postupne klikajte na červenú guličku

ATTACK, s.r.o. GPS súradnice sídla spoločnosti:
Dielenská Kružná 5020 1/ N 49,11606° E 18,92864°
038 61 VRUTKY 2/ N 49° 6´ 57,8" E 18° 55´ 43,1"
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 3/ N 49° 6.963´ E 18° 55.718´
Spojovateľka - informácie GSM brána ORANGE: +421 918 622 700
Tel.: +421 43 / 4003 101 E-mail: kotle@attack.sk
Fax.: +421 43 / 4003 106 http:// www.attack.sk
IČO: 36 404 489 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 13469/L
DIČ: 2020122830
Zákaznická linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Tel.:+421 43 / 4003 102 kotle@attack.sk
Zákaznická linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI Tel.:+421 43 / 4003 104 servis@attack.sk
Zákaznická linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Tel.:+421 43 / 4003 122 marketing@attack.sk

 

Úsek generálneho riaditeľa
Meno Funkcia Telefón Fax E-mail
Rudolf Bakala Generálny riaditeľ +421 43 / 4003 125 +421 43 / 4003 106

 

Obchodné oddelenie pre Slovensko
Meno Funkcia Telefon Fax E-mail
Ivan Janák Zástupca generálneho riaditeľa
Riaditeľ tuzemského obchodu
+421 43 / 4003 102
GSM +421 905 619 047
+421 43 / 4003 106 janak@attack.sk

 

Obchodné oddelenie pre Export
Meno Funkcia Telefón Fax E-mail
Ing. Martin Lako Riaditeľ zahraničného obchodu +421 43 / 4003 131
GSM +421 905 746 343
+421 43 / 4003 116 lako@attack.sk

 

Marketingové oddelenie
Meno Funkcia Telefón Fax E-mail
Matej Pius Riaditeľ marketingu a komunikácie +421 43 / 4003 122
GSM + 421 917 343 245
+421 43 / 4003 106 pius@attack.sk

 

Oddelenie nákupu
Meno Funkcia Telefón Fax E-mail
Ing. Robert Kollár Manažér nákupu - Strategický nákup +421 43 / 4003 117
GSM +421 917 343 244
+421 43 / 4003 106 kollar@attack.sk

 

Technický úsek
Meno Funkcia Telefón Fax E-mail
Ing. Martin Zifčák Riaditeľ technického úseku a vývoja +421 43 / 4003 111
GSM + 421 915 812 745
+421 43 / 4003 106 zifcak@attack.sk

 

Servisné oddelenie
Marián Hollý Vedúci OTS +421 43 / 4003 104
GSM + 421 905 410 204
+421 43 / 4003 107 servis@attack.sk
Anton Bakaľa Servisný pracovník,
technická pomoc
+421 43 / 4003 104
GSM + 421 908 931 322
+421 43 / 4003 107 bakalaanton@attack.sk
Erika Hesová Objednávky náhradných dielov +421 43 / 4003 107 +421 43 / 4003 107 hesova@attack.sk

 

Výrobný úsek
Fax E-mail
+421 43 / 4003 106 vyroba@attack.sk

 

Ekonomický úsek
Meno Funkcia Telefón Fax E-mail
Mgr. Katarína Jesenská Prijaté faktúry,
úhrady faktúr
+421 43 / 4003 101 +421 43 / 4003 106 ekonom@attack.sk

 

Meno Funkcia Telefon Fax E-mail
Janka Janáková Faktúry vydané tuzemsko,
Personálny referent
+421 43 / 4003 125 +421 43 / 4003 106 janakova@attack.sk

 

Internetové stránky spoločnosti ATTACK, s.r.o. sú pripravované s najväčšou pozornosťou, aj tak nemôže spoločnosť ATTACK, s.r.o. ručiť za bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií. Spoločnost ATTACK, s.r.o. nenesie žiadné záruky za škody, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo používaním týchto internetových stránok.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. si vyhrazuje právo obsah svojich internetových stránok kedykoľvek podľa potrieb zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Internetové stránky spoločnosti ATTACK, s.r.o. obsahují odkazy na iné internetové stránky. Spoločnosť ATTACK, s.r.o. nie je zodpovedná za systém ochrany týchto stránok a údaje na nich prezentované.

Akýkoľvek copyright - publikovanie, preberanie, šírenie ( či už z obsahu našej web stránky, reprodukcia tlačovín, fotiek, grafiky, súborov, záznamov a pod.)  je bezpísomného  súhlasu  ATTACK, s.r.o. zakázané a podlieha právnemu predpisu.

Navštívte našu facebookovú stránku a náš Blog

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104