Sponzoring

ATTACK Sponzoring športu a kultúry

Angažujeme sa ako v oblasti športu tak aj v oblasti umenia a kultúry, vďaka ktorým ľahšie dosiahneme určitú cieľovú skupinu a tak ku nej môžeme dobre doručiť podnikateľské ciele a filozofie. Sponzorstvo športu a kultúry medzinárodne zviditeľňuje značku a prispieva tak k pozitívnemu imidžu firmy ATTACK, s.r.o.

Sponzoring ATTACK

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104