Ocenění

Společnost ATTACK, s.r.o. získala celou řadu ocenění od čestných uznání až po zlaté medaile na domácích i zahraničních výstavách, které uděluje vícečlenná komise z odborných kruhů.

Zplyňovací kotle "ATTACK® DP, DPX" získaly několik vysoce hodnotných ocenění.

Nová řada zplyňovacích kotlů ATTACK DPX v nadčasovém designu, které jsou vzhledem na současnou energetickou situaci s přihlédnutím na životní prostředí každým rokem technicky vyspělejší.

Jako jednou z novinek byl oceněn na výstavě MCE Miláno 2010 sofistikovaný produkt vysoké kvality, zplyňovací kotel "ATTACK DPX LAMBDA" za inovativnost a efektivnost.

Z technického hlediska se jedná o kotel s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem.

Dosahovaná účinnost kotle ATTACK DPX je 90 %.

Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK DPX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítnutých v úspoře paliva proti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo.

Z celospolečenského hlediska se jedná o environmentálně příznivý zdroj, který spaluje dřevnou biomasu, která je CO2 neutrálním palivem.

Z hlediska tvorby škodlivých emisí je v průběhu provozu při verzi LAMBDA dosahovaná průměrná hodnota koncentrace CO ve spalinách na úrovni 200 mg/m3 přepočítaných na 10% O2.

Podle platné evropské normy EN303-5, která klasifikuje kotle na tuhá paliva podle účinnosti a tvorby emisí do jednotlivých tříd, kotel ATTACK DPX (verze LAMBDA) dosahuje v nejlepší třídě podle této normy více než 25násobně nižší koncentraci škodlivých emisí CO spalinách než je jej povolený limit!

Peletkový kotel "ATTACK® PELLET" získal celkově 3 zlaté medaile a plakety za vysokou variabilitu a efektivní řešení temperování při výpadku hlavního paliva, a to na mezinárodním odborném veletrhu CONECO-RACIOENERGIA-CLIMATHERM 2008 a 2009 v Bratislavě ZLATOU PLAKETU a na výstavě AQUATHERM NITRA 2009 ZLATOU MEDAILI.

DP golddpx goldpellet gold

 

Dôležité ocenenia

Ocenění za zplyňovací kotel

Rok 2010 - MCE MILÁNO - EFFICIENZA & INNOVACIONE

Ocenění za: Zplyňovací kotel ATTACK DPX LAMBDA

 

 

 

 

 

 

Ocenění za teplovodní zplyňovací kotel

Rok 2010 - AQUATHERM NITRA - ČESTNÉ UZNANIE

Ocenění za: Teplovodní zplyňovací kotel na dřevo ATTCK DP 25 PROFI

 

 

 

 

 

Ocenění za peletkový kotel

Rok 2009 - AQUATHERM NITRA - ZLATÁ MEDAILA

Ocenění za: Kotel na spalování dřevěných pelet ATTACK PELLET 20

 

 

 

 

Ocenění za peletkový kotel

Rok 2009 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenění za: Peletkový kotel ATTACK PELLET 20

 

 

 

 

 

Ocenění za peletkový kotel

Rok 2008 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenění za: Peletkový kotel ATTACK PELLET 20

 

 

 

 

 

Ocenění za dřevozplyňující kotel

Rok 2006 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenění za: Dřevozplyňující kotel ATTACK DP PROFI

 

 

 

 

 

Ocenění za kondenzační plynový kotel

Rok 2005 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenění za: Kondenzační plynový kotel ATTACK KT

 

 

 

 

 

Ocenění za plynový nástěnný kotel

Rok 2003 - AQUATHERM NITRA - ZLATÁ MEDAILA

Ocenění za: Plynový nástěnný kotel MAXIMUS RZT

 

 

 

Ocenění za plynový závěsný kotel

Rok 2000 - AQUATHERM NITRA - ZLATÁ MEDAILA

Ocenění za: Plynový závěsný kotel ATTACK

 

 

 

Ocenění za plynový stacionární kotel

Rok 1999 - AQUATHERM NITRA - ČESTNÉ UZNANIE

Ocenění za: Plynový stacionární kotel KLQ 25 kW

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ MARKETINGOVÉ KAMPANĚ TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 115 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104