Ochrana životného prostredia

Kotlami ATTACK chránime životné prostredie Kotlami ATTACK chránime životné prostredie Kotlami ATTACK chránime životné prostredie

Beriete životné prostredie vážne? Naše kotly majú vynikajúce spotrebiteľské a emisné hodnoty.

V celom reťazci vytvárania hodnôt - od spracovania surovín cez dopravu a výrobu až po celoplošný spätný odber a zhodnotenie starých vykurovacích zariadení - platí: maximálne minimalizovať zaťaženie životného prostredia.

Hlavným cieľom a filozofiou spoločnosti ATTACK , s.r.o. je vyvíjať špičkové výrobky s najvyššou kvalitou, funkčnosťou a dizajnom, ktoré dosahujú najvyššiu účinnosť spaľovania s ohľadom na životné prostredie pri zachovaní priaznivej ceny.

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104