Výroba

Výrobný závod ATTACK, s.r.o.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. vyrába výrobky vo vlastných výrobných halách s členením výroby na kotly na biomasu liatinové a oceľové, nástenné plynové kotly a stacionárne liatinové kotly.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. disponuje najnovšou a najmodernejšou technológiou pre výrobu kotlov (zváracie robotizované pracoviská, laserové pracovisko,CNC pracovisko, ohraňovanie s aktívnym odmeraním uhla,...) čo v mnohých oblastiach prevyšuje súčasný európsky štandard a podstatne zvyšuje kvalitu finálnych výrobkov.

Vo výrobe kotlov na biomasu máme všetky predpoklady stať sa lídrom na európskom trhu. Samostatnou časťou sú skladové priestory pre komponenty do výrobkov a skladové priestory hotových výrobkov.

Technológia výroby kotlov na biomasu ATTACK, s.r.o.

Oceľové kotly na biomasu spoločnosti ATTACK, s.r.o. sú na základe vlastného vývoja vyrábané v súlade s certifikovaným systém manažmentu akosti ISO 9001.

Pri výrobe samotného kotlového telesa sa všetky operácie uskutočňujú v rámci firmy, t.j. nevyužívame kooperáciu. Týmto systémom si dokážeme kontrolovať vysokú kvalitu vyrábaných kotlov.

výroba ATTACK

Laserové delenie materiálu

Technológia: Bystronic

Pre tento proces využívame najmodernejšiu deliacu technológiu CNC laserové deliace stroje Bystronic. Jedná sa o švajčiarske deliace stroje vysokej kvality, ktoré pre svoju funkciu využívajú vysoko výkonný laserový lúč. Výhodou laserového delenia materiálu je vysoká presnosť vypaľovaných dielov výrobkov ATTACK.Ohraňovanie

Proces ohraňovania uskutočňujeme na ohraňovacích hydraulických lisoch s bezdotykovým laserovým meracím systémom. Tento systém zabezpečuje vytvorenie vždy rovnakého uhla aj pri rôznych odchýlkach vstupného materiálu (hutná tolerancia hrúbky plechu). Výsledkom je presný požadovaný ohyb dielu.
CNC robotizované zváranie

Technológia: Zváracie roboty Romat®

Pre robotizované zváranie využívame zváracie pracoviská spoločnosti CLOOS. Výhody spočívajú vo vysokej kvalite vyrábaných telies a vysokej produktivite.Tlakovanie a výstupná kontrola

Kotlový výmenník je pri tejto operácii vystavený 1,5 násobku max. prevádzkového tlaku. Tlakovaním kotlových výmenníkov je zaručená prvotriedna kvalita kotlov. Počas výstupnej kontroly je každý kotol podrobený funkčným testom riadiaceho systému. Výstupná kontrola zaručuje 100% kvalitu našich výrobkov.

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104