Profil spoločnosti

O FIRME - Prezentácia ATTACK, s.r.o.

- Najväčší slovenský výrobca tepelnej techniky
- Najširší sortiment výrobkov na vykurovanie s vysokou účinnosťou na zemný plyn, LPG, propan, tuhé palivo a pelety
- Exportné aktivity spoločnosti dosahujú 75% predaja do viac ako 39 krajín celého sveta a to v Európe, Ázii a Amerike
- Firma ATTACK, s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001 pre výrobu kotlov

ATTACK, s.r.o. - európsky výrobca, exportujúci do celého sveta

Spoločnosť Attack s.r.o. je najväčší slovenský výrobca tepelnej techniky. S výrobou započal v r. 1995 so stacionárnymi kotlami a postupne rozširoval svoju výrobu na dnešnu úroveň, kedy vyrábame široký sortiment nástenných kondenzačných a nástenných atmosferických kotlov, stacionárnych kotlov , splyňovacích kotlov, kotlov na pelety, kotlov na tuhé palivo a zásobníkov TÚV.

Spoločnosť sa zaraďuje medzi stredné firmy rozprestierajúca sa na cca 5000 m2 zastavanej plochy a približne 1000 m2 nezastrešenej plochy.

Pravidelne sa zúčastňujeme na domácich a zahraničných výstavách tepelnej techniky, na ktorých firma získala celú radu ocenení od čestných uznaní až po zlaté medaile.

Všetky kotly sú osadené komponentami od svetových výrobcov vyrábané najmodernejšou technológiou, výroba kontrolovaná kamerovým a počítačovým systémom a testované najprogresívnejšími zariadeniami a metódami.

Ako palivové médium sa používa zemný plyn, alebo LPG-propan. Pre užívateľov biomasy ponúkame liatinové kotly na pevné palivo (drevo, uhlie, koks), alebo oceľové, drevo-splyňujúce kotly (pyrolitické), kotly na pelety, ktoré pracujú s vyššou účinnosťou a šetria životné prostredie.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. vyrába všetky výrobky vo vlastných výrobných halách, má vlastný vývoj, konštrukciu, predaj a export na zahraničné trhy. Veľkosť firmy a zabezpečovanie všetkých činností vysoko-profesionálnym managmentom a jedným majiteľom, nám umožňuje byť flexibilnou a ústretovou firmou.

Exportné aktivity ATTACK,s.r.o.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. vyváža svoje výrobky takmer do všetkých krajín EU, na Ukrajinu, Rusko a iné ázijské krajiny východne od Ruska.

Široká ponuka sortimentu výrobkov uspokojí väčšinu zákazníkov z rôznych krajín, v ktorých sa preferujú rôzne druhy palív.

Veľmi úspešne je rozbehnutá výroba oceľových kotlov na biomasu, kde firma používa najmodernejšiu technológiu.

Vo výrobe kotlov na biomasu máme všetky predpoklady stať sa lídrom na európskom trhu

Osobný prístup ku každému zákazníkovi, ústretové rokovania a spoľahlivosť rýchlo prerastá do vzájomnej dôvery, čo nám zabezpečuje neustály rast zákazníkov v ďalších krajinách.


ATTACK Slovakia

Výrobný závod ATTACK, s.r.o.

Výrobný areál spoločnosti ATTACK, s.r.o. sa nacháza v severnej časti stredného Slovenska, cca 20 km od mesta Žilina.

Spoločnosť ATTACK vyrába výrobky v troch výrobných halách s členením výroby na nástenné kotly, na stacionárne kotly a kotly na pevné palivo liatinové a oceľové. Oceľové sú drevosplyňujúce a kotly na pelety.

Samostatnou časťou sú skladové priestory pre komponenty do výrobkov a skladové priestory hotových výrobkov.

Systém riadenia kvality

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. kladie vysoký dôraz na kvalitu svojich výrobkov. Je nositeľom certifikátu riadenia akosti ISO 9001 od roku 2003. Tento certifikát kvality medzinárodnej smernice certifikuje činnosti vo výskume a vývoji, výrobe, dizajne a prevádzky plynových zariadení. Schvaľovací certifikát bol odsúhlasený a udelený prestížnou londýnskou auditorskou firmou Lloyd’s Register Quality Assurance.

Náročnosť požiadaviek kladených na spoločnosť dokazuje aj nutnosť obhajoby certifikátu pred auditorskou komisiou každých 6 mesiacov.

Tento systém riadenia akosti naznačuje progresivitu a pozitívny prístup firmy ATTACK, s.r.o. k zákazníkovi, ktorému týmto dokazuje svoju kvalitu čisto slovenskej tradičnej spoločnosti.

Systém managementu zároveň podtrhuje stratégiu firmy, ktorá vedie k jeho dodržovaniu, dalšiemu rozvoju a zlepšovaniu.

Výskum a vývoj

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. má vlastné výskumné a vývojové centrum, kde vývojoví a technickí pracovníci firmy každoročne inovujú a pripravujú nové zariadenia tepelnej techniky. Pri vývoji sa kladie dôraz na jednoduchosť obsluhy zariadení, moderný dizajn, enviromentálnu znášanlivosť, minimálne rozmery a samozrejme priaznivú cenu.

Spoločnosť kladie priority na vývoj sofistikovaných a inovatorskych produktov vysokej kvality, ktoré dokážu obstáť v konkurenčnom boji na európskych ale aj svetových trhoch. Všetky výrobky ATTACK sú navrhované a vyvíjané v súlade s príslušnými normami, špecifikáciami, právnymi a ostatnými predpismi. Výber vhodných komponentov podlieha najprísnejším schvaľovacím kritériám a v kotloch ATTACK môžu byť použité jedine spoľahlivé a dlhoročnou prevádzkou overené komponenty a materiály od renomovaných dodávateľov.

Certifikáty

Všetky výrobky spoločnosti ATTACK, s.r.o. splnili prísne podmienky a sú schválené a odskúšané národnými aj medzinárodnými technickými skúšobnými ústavmi pre udelenie certifikátov Európskej únie CE a GOST.

Ocenenia výrobkov ATTACK ®

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. získala za svoje prevratné zariadenia tepelnej techniky celú radu ocenení od čestných uznaní až po zlaté medaile a plakety udelovaných na národných aj medzinárodných výstavách.

Ocenenia

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104