Profil společnosti

O FIRMĚ - Prezentace ATTACK, s.r.o..

- Největší slovenský výrobce tepelné techniky
- Nejširší sortiment výrobků na vytápění s vysokou účinností na zemní plyn, LPG - propan, tuhé palivo a pelety
- Exportní aktivity společnosti dosahují 75% prodeje do více než 39 zemí celého světa, a to v Evropě, Asii a Americe
- Firma ATTACK, s.r.o. je držitelem certifikátu kvality ISO 9001 pro výrobu kotlů

ATTACK, s.r.o. - evropský výrobce exportující do celého světa

Společnost Attack s.r.o. je největší slovenský výrobce tepelné techniky. S výrobou začal v r. 1995 se stacionárními kotly a postupně rozšiřoval svou výrobu na dnešní úroveň, kdy vyrábíme široký sortiment nástěnných kondenzačních a nástěnných atmosférických kotlů, stacionárních kotlů, zplyňovacích kotlů, kotlů na pelety, kotlů na tuhé palivo a zásobníků TUV.

Společnost se zařazuje mezi střední firmy rozprostírající se na cca 5000 m2 zastavěné plochy a přibližně 1000 m2 nezastřešené plochy.

V současnosti ATTACK, s.r.o. zaměstnává 100 až 150 lidí podle poptávky trhu.

Pravidelně se účastníme domácích i zahraničních výstav tepelné techniky, na kterých firma získala celou řadu ocenění od čestných uznání až po zlaté medaile.

Všechny kotle jsou osazeny komponenty od světových výrobců vyráběné nejmodernější technologií, výroba kontrolovaná kamerovým a počítačovým systémem a testované nejprogresivnějšími zařízeními a metodami.

Jako palivové médium se používá zemní plyn anebo LPG-propan. Pro uživatele biomasy nabízíme litinové kotle na pevné palivo (dřevo, uhlí, koks) anebo ocelové, dřevo-zplyňující kotle (pyrolytické), kotle na pelety, které pracují s vyšší účinností a šetří životní prostředí.

Společnost ATTACK, s.r.o. vyrábí všechny výrobky ve vlastních výrobních halách, má vlastní vývoj, konstrukci, prodej a export na zahraniční trhy. Velikost firmy a zajištění všech činností vysoce profesionálním managementem a jedním majitelem, nám umožňuje být flexibilní a vstřícnou firmou.

 

Exportní aktivity ATTACK, s.r.o.

Společnost ATTACK, s.r.o. vyváží své výrobky téměř do všech zemí EU, na Ukrajinu, do Ruska a jiných asijských zemí východně od Ruska.

Široká nabídka sortimentu výrobků uspokojí většinu zákazníků z různých zemí, ve kterých se preferují různé druhy paliv..

Velmi úspěšně je zaběhlá výroba ocelových kotlů na biomasu, kde firma používá nejmodernější technologii.

Ve výrobě kotlů na biomasu máme všechny předpoklady stát se lídrem na evropském trhu.

Osobní přístup ke každému zákazníkovi, vstřícné jednání a spolehlivost rychle přerůstá do vzájemné důvěry, což nám zabezpečuje neustálý růst počtu zákazníků v dalších zemích.


ATTACK Slovakia

 

Výrobní závod ATTACK, s.r.o.

Výrobní areál společnosti ATTACK, s.r.o. se nachází v severní části středního Slovenska, cca 20 km od města Žilina.

Společnost ATTACK vyrábí výrobky ve třech výrobních halách s členěním výroby na nástěnné kotle, stacionární kotle a kotle na pevné palivo litinové a ocelové. Ocelové jsou dřevozplyňující a kotle na pelety.

Samostatnou částí jsou skladové prostory pro komponenty do výrobků a skladové prostory hotových výrobků.

 

Systém řízení jakosti

Společnost ATTACK, s.r.o. klade vysoký důraz na kvalitu svých výrobků. Je nositelem certifikátu řízení jakosti ISO 9001 od roku 2003. Tento certifikát kvality mezinárodní směrnice certifikuje činnosti ve výzkumu a vývoji, výrobě, designu a provozu plynových zařízení. Schvalovací certifikát byl odsouhlasen a udělen prestižní londýnskou auditorskou firmou Lloyd’s Register Quality Assurance.

Náročnost požadavků kladených na společnost dokazuje také nutnost obhajoby certifikátu před auditorskou komisí každých 6 měsíců.

Tento systém řízení jakosti naznačuje progresivitu a pozitivní přístup firmy ATTACK, s.r.o. k zákazníkovi, kterému tímto dokazuje svou kvalitu čistě slovenské tradiční společnosti.

Systém managementu zároveň podtrhuje strategii firmy, která vede k jeho dodržování, dalšímu rozvoji a zlepšování.

 

Výzkum a vývoj

Společnost ATTACK, s.r.o. má vlastní výzkumní a vývojové centrum, kde vývojoví a techničtí pracovníci firmy každoročně inovují a připravují nové zařízení tepelné techniky. Při vývoji se klade důraz na jednoduchost obsluhy zařízení, moderní design, environmentální snášenlivost, minimální rozměry a samozřejmě příznivou cenu.

Společnost klade priority na vývoj sofistikovaných a inovátorských produktů vysoké kvality, které dokážou obstát v konkurenčním boji na evropských, ale i světových trzích. Všechny výrobky ATTACK jsou navrhovány a vyvíjeny v souladu s příslušnými normami, specifikacemi, právními a ostatními předpisy. Výběr vhodných komponentů podléhá nejpřísnějším schvalovacím kritériím a v kotlech ATTACK mohou být použity jedině spolehlivé a dlouholetým provozem ověřené komponenty a materiály od renomovaných dodavatelů.

 

Certifikáty

Všechny výrobky společnosti ATTACK, s.r.o. splnily přísné podmínky a jsou schváleny a odzkoušeny národními i mezinárodními technickými zkušebními ústavy pro udělení certifikátů Evropské unie CE a GOST.

 

Ocenění výrobků ATTACK ®

Společnost ATTACK, s.r.o. získala za své převratné zařízení tepelné techniky celou řadu ocenění od čestných uznání až po zlaté medaile a plakety udělovány na národních i mezinárodních výstavách.

Ocenení

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ MARKETINGOVÉ KAMPANĚ TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 115 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104