Objednávanie ND

Meno:

Heslo:
Pre prihlásenie do systému objednávania náhradných dielov použite prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste od nás obdržali poštou. Ak Vám tieto údaje od nás neboli doručené alebo v pripade nejasností kontaktujte:

Ing. Janka Kyselová +421/43/4003 115
kyselova@attack.sk

alebo

p. Hollý +421/43/4003 104
servis@attack.sk
Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104