Prodejná síť

ATTACK PREDAJŇA
Adresa: Priekopská 53
Mesto: 036 07 Martin - Priekopa
Telefón: 043 / 4288 794
Email: bakala@stonline.sk
Url:

ATTACK PREDAJŇA
Adresa: Duklianska ulica 19
Mesto: 080 01 Prešov
Telefón: 051/7761674
Email: bakala@stonline.sk
Url:

EKOPRIM, s.r.o.
Adresa: Strojnícka 17
Mesto: 080 01 Prešov
Telefón: 051 / 7480 748
Email: tomes@ekoprim.sk
Url:

EKOPRIM, s.r.o.
Adresa: Popradská 503
Mesto: Poprad – Veľká Lomnica
Telefón: 052 / 4680604–6
Email: gurovic@e­koprim.sk
Url:

GAMA Myjava, s.r.o.
Adresa: Rekreačná
Mesto: 921 01 Piešťany
Telefón: 033 / 7730703-5
Email: piestany@gamamyjava.sk
Url:

GAMA Myjava, s.r.o.
Adresa: Šebastovská 4
Mesto: 080 06 Prešov
Telefón: 051 / 7764420
Email: presov@gamamyjava.sk
Url:

GAMA Myjava, s.r.o.
Adresa: Kamenná 14
Mesto: 010 41 Žilina
Telefón: 041 / 7003137-8
Email: zilina@gamamyjava.sk
Url:

GAMA Myjava, s.r.o.
Adresa: Turá Lúka 240
Mesto: 907 03 Myjava
Telefón: 034 / 6908 603-4
Email: myjava@gamamyjava.sk
Url:

GAMA Myjava, s.r.o.
Adresa: Staviteľská 3 Žabí majer
Mesto: 831 04 Bratislava
Telefón: 02 / 4487 1733
Email: bratislava@gamamyjava.sk
Url:

GAMA Myjava, s.r.o.
Adresa: Zvolenská cesta 23
Mesto: 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 4163 084
Email: bystrica@gamamyjava.sk
Url:

GAMA Myjava, s.r.o.
Adresa: Kasárenská 9
Mesto: 911 01 Trenčín
Telefón: 032 / 7446 532
Email: trencin@gamamyjava.sk
Url:

GIENGER spol. s .r.o.
Adresa: Rastislavova 4
Mesto: 951 41 Nitra - Lužianky
Telefón: 037 / 7411 303-4
Email: gienger.ni@gienger.sk
Url:

GIENGER spol. s .r.o.
Adresa: Vajnorská 140
Mesto: 832 98 Bratislava
Telefón: 02 / 32111 060
Email: gienger.ba@gienger.sk
Url:

GIENGER spol. s .r.o.
Adresa: Kukučínová 1336
Mesto: 024 01 Kysucké N.Mesto
Telefón: 41 / 422 0070-1
Email: gienger.knm@gienger.sk
Url:

Jozef Hanuš INMAT
Adresa: ul. 1.mája 159
Mesto: 956 17 Solčany
Telefón: 038 / 5383104
Email: inmat@inmat.sk
Url:

Jozef Hanuš INMAT
Adresa: Streďanská 2013/26
Mesto: 955 01 Topolčany
Telefón: 038 / 5323135
Email: topolcany@inmat.sk
Url:

JURGAS s.r.o.
Adresa: Kacvinského 1228/3
Mesto: 085 01 Bardejov
Telefón: 054 / 4729191
Email: jurgas@zoznam.sk
Url:

KOMATO-združ.
Adresa: Sabinovská 69
Mesto: 080 01 Prešov
Telefón: 051 / 7716 169
Email: komato@komato.sk
Url:

Marcela Piszczatowska KOVOTHERM PLUS
Adresa: Robotnícka 55
Mesto: 953 01 Zlaté Moravce
Telefón: 037 / 6424113
Email: kovothermplus@kovotherm.sk
Url:

META-GAS spol.s.r.o.
Adresa: Puškinova 1529/15
Mesto: 924 01 Galanta
Telefón: 031 / 7804 340
Email: galanta@metagas.sk
Url:

META-GAS spol.s.r.o.
Adresa: Škultétyho 78
Mesto: 010 01 Žilina
Telefón: 041 / 7233 030
Email: zilina@metagas.sk
Url:

META-GAS spol.s.r.o.
Adresa: Holubyho 12
Mesto: 040 01 Košice
Telefón: 055 / 6783 669
Email: kosice@metagas.sk
Url:

META-GAS spol.s.r.o.
Adresa: Rázusova 2
Mesto: 949 01 Nitra
Telefón: 037 / 6537 001
Email: nitra@metagas.sk
Url:

META-GAS spol.s.r.o.
Adresa: Zvolenská cesta 14
Mesto: 974 05 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 4162 221
Email: banskabystrica@metagas.sk
Url:

META-GAS spol.s.r.o.
Adresa: Mestský Majer 2
Mesto: 934 01 Levice
Telefón: 036 / 6319 145
Email: levice@metagas.sk
Url:

META-GAS spol.s.r.o.
Adresa: Prievozská 38
Mesto: 871 05 Bratislava
Telefón: 02 / 5341 7088
Email: bratislava@metagas.sk
Url:

META-GAS spol.s.r.o.
Adresa: Zavarská 10/F
Mesto: 917 01 Trnava
Telefón: 033 / 5331 887
Email: trnava@metagas.sk
Url:

META-GAS spol.s.r.o.
Adresa: Hlavná 681
Mesto: 927 01 Šaľa
Telefón: 031 / 7717 220
Email: sala@metagas.sk
Url:

META-GAS spol.s.r.o.
Adresa: ul. Slobody 66
Mesto: 945 05 Komárno
Telefón: 035 / 772 0606
Email: komarno@metagas.sk
Url:

MIRAD, s.r.o.
Adresa: Bardejovská 23
Mesto: 080 06 Prešov
Telefón: 051 / 7485 092
Email: mirad@mirad.sk
Url:

MIRAD, s.r.o.
Adresa: Teplická 4
Mesto: 058 01 Poprad
Telefón: 052 / 7767 162
Email: peter.falis@mirad.sk
Url:

Nikol Rusňáková - PLYNAS
Adresa: Vranovská 10
Mesto: 080 06 Prešov
Telefón: 051 / 7492390
Email: plynas@stonline.sk
Url:

Pavol Maráček - EMPIRIA
Adresa: Vajnorská 127
Mesto: 831 04 Bratislava
Telefón: 02 / 4910 8912-15
Email: bratislava@empiriask.sk
Url:

Pavol Maráček - EMPIRIA
Adresa: Prešovská cesta 77
Mesto: 040 01 Košice
Telefón: 055 / 3210 312-314
Email: kosice@empiriask.sk
Url:

Pavol Maráček - EMPIRIA
Adresa: Priemyselná 12
Mesto: 921 01 Piešťany
Telefón: 033 / 7970 165-166
Email: pavlovicova@empiriask.sk
Url:

Pavol Maráček - EMPIRIA
Adresa: Zvolenská cesta 23
Mesto: 974 00 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 3260 711
Email: maliniakova@empiriask.sk
Url:

Pavol Maráček - EMPIRIA
Adresa: Teplická ulica 4902
Mesto: 058 01 Poprad
Telefón: 052 / 3213 512-516
Email: mogrovic@empiria.sk
Url:

Pavol Maráček - EMPIRIA
Adresa: Sedličná 3057
Mesto: 913 11 Trenčianske Stankovce
Telefón: 032 / 2851 620
Email:
Url:

Pavol Minaroviech PLYNOSERVIS
Adresa: K dolnej stanici 3
Mesto: 010 01 Trenčín
Telefón: 032 / 6587403
Email: pavol.minaroviech@inmail.sk
Url:

PLYNOMONT s.r.o.
Adresa: Gúgska 66
Mesto: 940 54 Nové Zámky
Telefón: 035 / 6424 224
Email: plynomont@atlas.sk
Url:

Róbert Mačák AQUATERM
Adresa: Donská 1
Mesto: 058 01 Poprad
Telefón: 052 / 7880 321
Email: dzurnak@aquaterm.sk
Url:

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ MARKETINGOVÉ KAMPANĚ TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 115 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104