20.09.2013

Cena mesta Vrútky 2013

Cena mesta Vrútky 2013 Cena mesta Vrútky 2013
Na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 20. septembra 2013 udelil primátor mesta Vrútky spoločnosti ATTACK, s.r.o. ocenenie za prínos k rozvoju mesta Vrútky a jeho vzornú reprezentáciu.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. dbá na udržanie už existujúcich pracovných miest a vynakladá všetko úsilie pre zefektívnenie svojej výroby a rýchlejšiemu vybavovaniu potrieb zákazníkov, čo sa pozitívne odráža v zamestnanosti regiónu.

Pre spoločnosť ATTACK, s.r.o. je základným kameňom najmä inovatívnosť, vyspelé technické riešenia, kvalita a dizajn. Nadčasové výrobky spoločnosti patria k špičke vo svojej triede.

ATTACK, s.r.o. sa angažuje ako v oblasti športu, tak aj v oblasti umenia a kultúry, vďaka čomu ľahšie zasiahne určitú cieľovú skupinu a tak jej môže dobre doručiť podnikateľské ciele a filozofie. Sponzorstvo športu a kultúry medzinárodne zviditeľňuje značku a prispieva tak k pozitívnemu imidžu firmy ATTACK, s.r.o.

V nedávnej dobe sa spoločnosť ATTACK, s.r.o. stala generálnym sponzorom futbalového klubu vo Vrútkach.

Hlavnými cieľmi spoločnosti ATTACK, s.r.o. je zvýšiť konkurencieschopnosť podniku na trhu vykurovacích zariadení a vytvoriť trvalo udržateľné pracovné miesta s osobitným dôrazom na mladých ľudí.

Udržiavať a vytvárať kvalifikované pracovné miesta je princíp, na ktorom spoločnosť ATTACK, s.r.o. od začiatku svojho vzniku buduje svoj rozvoj, o čom svedčí 27% podiel zamestnaných ľudí do 29 rokov v regióne.

Výsledkom takého smerovania je vytvorenie mladého inovačného kolektívu na svetovej úrovni, ktorý je rovnocenným partnerom v celosvetovom konkurenčnom prostredí na trhu vykurovacích zariadení. Dôkazom toho je až 75% podiel exportu výrobkov predovšetkým do všetkých krajín EÚ a taktiež do krajín bývalého Sovietskeho zväzu vrátane Ruska a Ukrajiny.

Záznam z udeľovania cien je zaradený aj ako prá aktualita aj v správach televízie Turiec.

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104