21.02.2013

Inovácia Žilinského kraja 2012 / IRR 2013

Inovácia Žilinského kraja 2012 / IRR 2013Spoločnosť ATTACK, s.r.o. ako najvýznamnejší slovenský výrobca tepelnej techniky sa zúčasnila na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja 2012“ v rámci konferencie IRR 2013, kde aktívnou prezentáciou predstavila inovačný projekt.

Názov projektu: Drevosplyňujúci kotol ATTACK 25 DPX Lambda

Stručný popis:

ATTACK DPX LambdaVývoj drevosplyňujúceho kotla rady DPX nadväzoval na predchádzajúcu radu kotlov s jednoduchším a menej účinnejším výmenníkom tepla a prináša rozšírenie produktového portfólia spoločnosti. Situácia na európskom trhu s tepelnou technikou si vyžaduje produkty, ktoré musia prevyšovať súčasné požiadavky európskej normatívy. Spoločnosti sa vo vlastnom vývojovom centre podarilo vyvinúť produkt, ktorý s vysokou rezervou spĺňa najprísnejšie európske limity, pričom dosahuje účinnosť viac ako 90 %, čo boli ešte nedávno pri kotloch na drevo len ťažko predstaviteľné parametre. Produkt je prínosom v oblasti tepelnej techniky pre vykurovanie rodinných domov, prípadne podobných objektov, kde sa ako palivo využíva obnoviteľný zdroj - drevná biomasa vo forme kusového štiepaného dreva.

Inovácia produktu spočíva vo vysokej efektivite spaľovania drevnej hmoty v procese jej splyňovania a následného spaľovania drevoplynu v spaľovacej komore umiestnenej pod násypkou paliva. V kotle počas prevádzky prebieha kontinuálny proces sledovania, vyhodnocovania a riadenia podmienok spaľovania za účelom dosiahnutia najnižších emisií a najvyššej účinnosti. Toto sledovanie je zabezpečované prostredníctvom Lambda sondy, ktorá slúži pre meranie koncentrácie kyslíka v spalinách a následne ho pomocou riadenia prívodu vzduchu do kotla koriguje na požadovanú úroveň. Dokonalé spaľovanie spolu s vysoko účinným výmenníkom zaručujú vysokú prevádzkovú účinnosť kotla.

Vysoká účinnosť spaľovania priamo súvisí s prevádzkovými nákladmi na palivo, kde kotol s vyššou účinnosťou pri rovnakej produkcií tepla spotrebuje menej rovnakého paliva. V porovnaní s konvenčným kotlom na tuhé palivo sa takto väčšia časť energie uvoľnená pri horení odovzdá vykurovacej vode a neodchádza tak nevyužitá vo forme tepla von komínom. Z hľadiska emisií kotol dosahuje nízke emisie spaľovania, ktoré sa svojimi hodnotami približujú emisným hodnotám dosahovaným pri spaľovaním plynu v konvenčných plynových kotloch.

Vývojom produktu spoločnosť prenikla, resp. si prehĺbila pozície na nemeckom, rakúskom a talianskom trhu. O produkt je záujem aj na ďalších exportných trhoch a dobre sa predávajú v Španielsku, Francúzsku, Maďarsku ako aj v škandinávskych krajinách.

Inovácia Žilinského kraja 2012 / IRR 2013 Inovácia Žilinského kraja 2012 / IRR 2013

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104