28.11.2011

Čestné uznanie AQUA-THERM PRAHA 2011

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. prezentovala na výstave AQUA-THERM PRAHA 2011 svoje výrobky v zaujímavej expozícii, kde predstavila nové série výrobkov v novom dizajne, ktoré sú vzhľadom na súčasnú energetickú situáciu s prihliadnutím na životné prostredie každým rokom technicky vyspelejšie.

Ako jednou z noviniek bol predstavený sofistikovaný produkt vysokej kvality splyňovací kotol „ATTACK DPX LAMBDA“, ktorý získal na veľtrhu prestížne ocenenie a to ČESTNÉ UZNANIE ZA NAJLEPŠÍ EXPONÁT.

Nová rada kotlov ATTACK DPX v novom dizajne je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom spaliny – voda. Z technického hľadiska sa jedná o kotol s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť kotla ATTACK DPX je okolo 90,5 %.

Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX LAMBDA dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 25 násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO spalinách ako je jej povolený limit!

ATTACK - AQUA-THERM PRAHA 2011 ATTACK - AQUA-THERM PRAHA 2011
ATTACK - AQUA-THERM PRAHA 2011 ATTACK - AQUA-THERM PRAHA 2011
ATTACK - AQUA-THERM PRAHA 2011 ATTACK - AQUA-THERM PRAHA 2011 ATTACK - AQUA-THERM PRAHA 2011

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104