01.04.2011

Zlatá plaketa RACIOENERGIA, ocenenie ENVIRO NAJ a Čestné uznanie SHK BRNO

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. prezentovala na výstave CONECO-RACIOENERGIA v Bratislave a na SHK BRNO svoje výrobky v zaujímavej expozícii, kde predstavila nové série výrobkov v novom dizajne, ktoré sú vzhľadom na súčasnú energetickú situáciu s prihliadnutím na životné prostredie každým rokom technicky vyspelejšie.
Ako jednou z noviniek bol predstavený sofistikovaný produkt vysokej kvality splyňovací kotol "ATTACK DPX", ktorý získal na veľtrhu RACIOENERGIA 2011 prestížne ocenenia a to Zlatú plaketu RACIOENERGIA 2011 a osvedčenie CONECO ENERGO ENVIRO NAJ a na výstave SHK Brno čestné uznanie.
Nová rada kotlov ATTACK DPX v novom dizajne je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom spaliny – voda. Z technického hľadiska sa jedná o kotol s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť kotla ATTACK DPX je okolo 90,5 %.
Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX 25 PROFI dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 10 násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO spalinách ako je jej povolený limit!

Coneco 2011 - ATTACKconeco cena - ATTACK

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104