30.03.2010

Ocenenie na výstave MCE MILANO 2010

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. ako najväčsí slovenský výrobca tepelnej techniky prezentovala ako jediná spoločnosť zo slovenska na výstave MCE MILANO 2010 svoje výrobky v zaujímavej expozícii, kde predstavila nové série výrobkov – novú radu splyňovacích kotlov ATTACK DPX v nadčasovom designe, ktoré sú vzhľadom na súčasnú energetickú situáciu s prihliadnutím na životné prostredie každým rokom technicky vyspelejšie.

Ako jednou z noviniek bol predstavený sofistikovaný produkt vysokej kvality splyňovací kotol "ATTACK DPX LAMBDA", ktorý bol na tejto výstave ocenení za inovatívnosť a efektívnosť.

Z technického hľadiska sa jedná o kotol s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť kotla ATTACK DPX je 90 %.

Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK DPX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o enviromentálne priaznivý zdroj, ktorý spaľuje drevnú biomasu, ktorá je CO2 neutrálnym palivom.

Z hľadiska tvorby škodlivých emisií je počas prevádzky pri verzii LAMBDA dosahovaná priemerná hodnota koncentrácie CO v spalinách na úrovni 200 mg/m3 prepočítaných na 10 % O2.

Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX (verzia LAMBDA) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 25 násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO v spalinách, ako je jej povolený limit!

ATTACK - MCE MILANO 2010 ATTACK - MCE MILANO 2010 ATTACK - MCE MILANO 2010
ATTACK - MCE MILANO 2010 ATTACK - MCE MILANO 2010

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104